Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Na príjemnom prostredí záleží

Miesto a termín konania: Hliník nad Hronom, Slovenská republika / 01.11.2016 - 30.11.2016

adventné vence

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 13.10.2016

Autorská beseda pre dospelých

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 05.10.2016

Autorská beseda pre dospelých

viac o projekte


Na príjemnom prostredí záleží

Miesto a termín konania: Hliník nad Hronom, Slovenská republika / 01.10.2016 - 31.10.2016

regionálne vyučovanie

viac o projekte


KNIHA ČÍTA ČLOVEKA

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 01.10.2016 - 31.10.2016

Propagácia a mediácia realizácie tohto projektu sa realizovala prostredníctvom www stránky Spišskej knižnice, regionálneho periodika Informátor, regionálnej televízie mesta Spišská Nová Ves TV Reduta, RTVS Rádio, individuálnou prácou s používateľmi knižnice, výstavkami doplnenej literatúry a prostredníctvom kolektívnych foriem práce s knihou.

viac o projekte


Na príjemnom prostredí záleží

Miesto a termín konania: Hliník nad Hronom, Slovenská republika / 01.09.2016 - 30.09.2016

hlinická jeseň

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 30.08.2016

Literárny večer

viac o projekte


Poďme spolu do knižnice

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 01.08.2016 - 31.12.2016

Dve vzdelávacie podujatia určené rodinám s deťmi, zamerané na podporu čítania detí a mládeže.

viac o projekte


Doplnenie knižničného fondu

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 01.07.2016 - 30.12.2016

Časť kníh zakúpených z verejných zdrojov FPU v projekte Doplnenie knižničného fondu - zverejnené v periodiku Bojnické zvesti.

viac o projekte


Na príjemnom prostredí záleží

Miesto a termín konania: Hliník nad Hronom, Slovenská republika / 01.07.2016 - 31.07.2016

pletenie z papiera II.

viac o projekte


Na príjemnom prostredí záleží

Miesto a termín konania: Hliník nad Hronom, Slovenská republika / 01.06.2016 - 30.06.2016

spoločenské hry

viac o projekte


Na príjemnom prostredí záleží

Miesto a termín konania: Hliník nad Hronom, Slovenská republika / 01.06.2016 - 30.06.2016

pletenie z papiera

viac o projekte


Na príjemnom prostredí záleží

Miesto a termín konania: Hliník nad Hronom, Slovenská republika / 01.06.2016 - 30.06.2016

nahliadnutie do minulosti - kroje, dokumenty, kroniky

viac o projekte


Nákup knižného fondu

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 02.05.2016 - 31.12.2018

Mestská knižnica pri Mestskom úrade v Šahách na základe schválenej finančnej dotácie FPU nakúpila 319 ks nových knižných publikácií na všetky oddelenia mestskej knižnice. Z vlastných zdrojov sme knižný fond doplnili ďalšími publikáciami v počte 87 kníh.

viac o projekte


Na príjemnom prostredí záleží

Miesto a termín konania: Hliník nad Hronom, Slovenská republika / 01.05.2016 - 31.05.2016

servítková technika

viac o projekte


Obnova knižničného fondu

Miesto a termín konania: Drahovce, Slovenská republika / 17.04.2016 - 17.04.2017

Propagovali sme novo zakúpené knihy formou opečiatkovania kníh, článkom v novinách a na webe obci Drahovce.

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 07.04.2016

Autorská beseda pre deti

viac o projekte


Na príjemnom prostredí záleží

Miesto a termín konania: Hliník nad Hronom, Slovenská republika / 01.04.2016 - 30.04.2016

nocovanie v knižnici

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 23.03.2016

Literárny večer

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 17.03.2016

Autorská beseda pre dospelých

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 10.03.2016

Autorská beseda pre deti

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 10.03.2016

Autorská beseda pre deti

viac o projekte


Na príjemnom prostredí záleží

Miesto a termín konania: Hliník nad Hronom, Slovenská republika / 01.03.2016 - 31.03.2016

Oboznámenie detí s prostredím knižnice

viac o projekte


Na príjemnom prostredí záleží

Miesto a termín konania: Hliník nad Hronom, Slovenská republika / 01.03.2016 - 31.03.2016

veľkonočné dekorácie

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 28.01.2016

Literárny večer

viac o projekte


Doplnenie knižničného fondu nákupom nových kníh

Miesto a termín konania: Kovarce, Slovenská republika / 01.01.2016 - 31.12.2016

Obecná knižnica v Kovarciach je obnovená o vyše 170 nových knižných titulov

viac o projekte


Na príjemnom prostredí záleží

Miesto a termín konania: Hliník nad Hronom, Slovenská republika / 01.01.2016 - 31.01.2016

karnevalové masky

viac o projekte


Improvizuj!

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 30.11.-0001 - 12.04.2018

Zámerom Krajskej knižnice Ľ. Štúra je v rámci projektu Improvizuj! zrealizovať vzdelávacie aktivity, tréningy improvizácie pre tínedžerov z viacerých stredných škôl a záverečnú súťaž Impro Cup, v ktorej si študenti overia nadobudnuté schopnosti.Cieľom projektu je zvýšenie návštevnosti knižnice tínedžerskou verejnosťou a propagácia knižnice ako modernej inštitúcie, ktorá môže koexistovať so školou. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia

viac o projekte