Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.divadlo

ZOCHOVA DIVADELNÁ REVÚCA - 45. ročník krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 02.05.2019 - 04.05.2019

45. ročník krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých s postupom na: 1.) FEDIM 2019 - celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla mladých 31.5. – 2.6. 2019 v Tisovci a 2.) Belopotockého Mikuláš - celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých v Liptovskom Mikuláši.

viac o projekte


ZOCHOVA DIVADELNÁ REVÚCA - 45. ročník krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 02.05.2019 - 04.05.2019

45. ročník krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálneho divadla a divadla mladých.

viac o projekte


Šmátranie v širočine

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.05.2019 - 30.06.2019

Šmátranie v širočine povyšuje poéziu génia slovenskej poézie Jána Stacha do plnohodnotného divadelného tvaru. O unikátnosti predstavenia vypovedá aj fakt, že sa na ňom herecky podieľajú: jedna z najvýznamnejších osobností SND Ján Gallovič a medzinárodná operná hviezda Štefan Kocán. Režisérka Soňa Ferancová dokázala spojiť talent týchto osobností do predstavenia, ktoré prináša osobitý scénický prejav založený na štylizovanom pohybe, znakovej reči pohybu, giest a archetypálnych znakov.

viac o projekte


Centrum umenia a kreativity

Miesto a termín konania: Bátovce, Slovenská republika / 28.04.2019 - 29.04.2019

Reprízy koprodukčného projektu "Americký cisár" - 28. a 29. apríla 2019 v Divadle Pôtoň, Bátovce.

viac o projekte


Divadlo Gasparego (Divadlo pre deti)

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 28.04.2019

Príbeh jedného z najvýznamnejších francúzskych humoristov a ilustrátorov J.J. Sempého, rozpráva dojemný príbeh o priateľstve, dôvere a ješitnosti a tiež o veľkej láske k cyklistike. Hrdinom je opravár bicyklov, ktorým rozumie telom i dušou no predsa len skrýva jedno veľké tajomstvo.

viac o projekte


DEBRIS COMPANY / TRILOGY

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.04.2019

Trilógia zachytáva cyklicky sa opakujúce narúšanie rovnováhy životného systému skrz procesuálne hľadanie príčin tohto stavu.

viac o projekte


Reprízy inscenácií Debris Company v roku 2019: WOW!, ÚNOS EURÓPY, JÓB, GLITCH

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.04.2019

Trilógia zachytáva cyklicky sa opakujúce narúšanie rovnováhy životného systému skrz procesuálne hľadanie príčin tohto stavu.

viac o projekte


Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 27.04.2019

Divadelné vystúpenie 27. apríla o 15:00

viac o projekte


DEBRIS COMPANY / Peter Lomnický : JÓB (PREMIÉRA)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 27.04.2019

Jób je provokatívnym dialógom o nádeji a zmysle ľudskej existencie v situáciách zdanlivo nezmyselných. Sučasný svet založený na logike a chladnej dokonalosti a neomylnosti kontrastuje s krehkou, bezbrannou dušou človeka, podliehajúcou náhode a zápasiacou s vlastným tieňom a vlastnou nedokonalosťou.

viac o projekte


Divadlo pre deti – východiská, podoby, perspektívy

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 26.04.2019 - 27.04.2019

Zámerom projektu je uskutočniť medzinárodnú konferenciu v oblasti divadelného umenia s prednáškovými a seminárnymi vstupmi. Cieľom je iniciovať odborný diskurz na tému, ktorá je z hľadiska vývoja súčasnej spoločnosti veľmi dôležitá. Týka sa možností divadla vzdelávať mladú generáciu a rozširovať jej dispozície pre vnímanie umeleckej hodnoty.

viac o projekte


52. Palárikova Raková

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 24.04.2019 - 30.04.2019

Palárikova Raková je národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Pravidelne sa koná v poslednom aprílovom týždni v meste Čadca a obci Raková, kde sa stretávajú divadelníci z celého Slovenska, aby vzdali poctu významnému slovenskému dejateľovi, dramatikovi, katolíckemu kňazovi, novinárovi a politikovi, kysuckému rodákovi Jánovi Palárikovi a slovenskému ochotníckemu divadlu.

viac o projekte


Janík

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 21.04.2019

Divadelné predstavenie.

viac o projekte


Dramatikum

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 16.04.2019

Divadlo Thalia Teatro v rámci projektu Dramatikum prináša ponuku celoročných aktivít divadla v roku 2019. Z pestrej palety publikum čakajú reprízy predstavení pre detského diváka, workshopy, divadelné tábory či diskusie. Divadelnou oázou sa v rámci projektu Dramatikum stáva predovšetkým stredoslovenský región. Divadlo však prekročí v rámci aktivít aj geografické hranice všedných dní. Projekt podporil z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Pastierska symfónia (Premiéra)

Miesto a termín konania: Bátovce, Slovenská republika / 13.04.2019

Premiéra najnovšej inscenácie Divadla Pôtoň.

viac o projekte


Thalia 2019

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 11.04.2019 - 13.04.2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka ochotníckeho divadla Trenčianskeho kraja sa uskutoční v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi, v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi a v Art point centre v Prievidzi v dňoch 11. - 13. apríla 2019. Hlavným organizátorom podujatia je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Hlavným partnerom Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Štúrova Modra - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie - Bratislavský kraj

Miesto a termín konania: Modra, Slovenská republika / 10.04.2019

Krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie

viac o projekte


XXII. Divadelný Trebišov 2019 Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 09.04.2019 - 10.04.2019

XXII. Divadelný Trebišov 2019 Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja sa uskutoční v prenajatých priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Trebišova. Do krajskej súťažnej prehliadky sa prihlásili 4 dospelé neprofesionálne ochotnícke divadlá a do krajskej súťažnej prehliadky mladých sa prihlásili 2 ochotnícke div. súbory. Jednotlivé divadelné predstavenia bude hodnotiť 3 členná porota. Po predstavení sa uskutočnia rozborové semináre a diskusie.

viac o projekte


Centrum umenia a kreativity

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 08.04.2019 - 09.04.2019

Reprízy koprodukčného projektu "Americký cisár" - 8. a 9. apríla 2019 / Štúdio 12, Bratislava).

viac o projekte


Reprízy Divadla NUDE

Miesto a termín konania: Bytča, Slovenská republika / 07.04.2019 - 30.11.2019

Reprízy Divadla NUDE na Slovensku.

viac o projekte


Aktivity nezávislého zoskupenia Odivo v roku 2019

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 07.04.2019

Vzdušné laboratórium pre deti od 1,5 rokov, ich rodičov a všetkých, ktorí majú chuť si uletieť.

viac o projekte


Folklore not war × narodeninová repríza

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 06.04.2019

Tanečno-divadelná inscenácia Folklore not war oslávi jeden rok existencie. Obľúbené predstavenie vychádza z autentických spomienok Slovákov a Sloveniek na prvú svetovú vojnu. Popri inscenácii vznikol aj outdoorový tanečný tvar a pôvodný elektronický soundtrack producenta Stroona, ktorý sa onedlho dočká samostatného publikovania. Samotné predstavenie najbližšie uvidíte v sobotu 6. apríla v priestoroch Novej Cvernovky.

viac o projekte


Turčianske javisko 2019

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 04.04.2019 - 06.04.2019

Turčianske javisko 2019 - krajské kolo divadelných neprofesionálnych súborov, ktoré zahŕňa víťazov regionálnych kôl - Orava, Liptov, Kysuce, Žilina a Turiec.

viac o projekte


Turčianske javisko 2019 krajská postupová súťaž

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 04.04.2019 - 06.04.2019

Turčianske javisko 2019 je krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých v Žilinskom kraji. Cieľom podujatia je vytvoriť priestor pre prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu neprofesionálnych divadelných súborov v kraji. Zámerom je prezentovať umeleckú tvorbu, úroveň a dosiahnuté výsledky v rôznych druhoch a žánroch neprofesionálneho divadla mladých a dospelých. Projekt má výchovný charakter.

viac o projekte


Divadlo NUDE v Čechách

Miesto a termín konania: Česká republika / 03.04.2019 - 31.12.2019

Reprízy Divadla NUDE v Čechách v roku 2019.

viac o projekte


Reprízy Divadla NUDE

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 02.04.2019 - 31.12.2019

Reprízy Divadla NUDE v roku 2019 na Slovensku.

viac o projekte


Reprízy Divadla NUDE

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.04.2019 - 31.12.2019

Reprízy Divadla NUDE na Slovensku v roku 2019.

viac o projekte


DIERA DO SVETA 2019

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 31.03.2019

Bábkové divadlo pre deti

viac o projekte


Centrum umenia a kreativity

Miesto a termín konania: Bátovce, Slovenská republika / 30.03.2019

Work in progress prezentácia diela.

viac o projekte


Franz Kafka: Proces

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 29.03.2019

Absolútne súčasný príbeh pána K ( človeka milión) spred 100 rokov.

viac o projekte


Divadelné konfrontácie - krajská postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla a krajská postupová súťaž a prehliadka divadla mladých s postupom na celoštátne prehliadky - Bratislavský kraj

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 29.03.2019 - 30.03.2019

krajská postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla a krajská postupová súťaž a prehliadka divadla mladých s postupom na celoštátne prehliadky - Bratislavský kraj

viac o projekte


Janík

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 29.03.2019

Projekt prezentuje ľudové tradície fašiangového obdobia z prvej polovice 20.st. v regióne Hont, upriamuje pozornosť na konflikt jednotlivca so spoločnosťou, o ktorého nikto neprejavuje záujem, ktorý je na obtiaž a slúži iba na výsmech. Ide o snahu sprístupniť pohľad na život a spoločenské dianie vo vtedajšej dobe súčasnej kultúrnej verejnosti.

viac o projekte


Centrum umenia a kreativity

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 27.03.2019 - 28.03.2019

Reprízy koprodukčného projektu "Americký cisár" - 27. a 28. marca 2019 v Štúdiu 12, Bratislava.

viac o projekte


Franz Kafka: Proces

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 22.03.2019

Absolútne súčasný príbeh pána K (človeka milión) spred 100 rokov.

viac o projekte


Divadelná Prievidza

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 21.03.2019 - 23.03.2019

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi, Art point Prievidza a Hlavný partner Fond na podporu umenia Vás pozývajú na regionálny festival divadelných súborov hornej Nitry

viac o projekte


Stretnutie s malou Táliou - krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti - Bratislavský kraj

Miesto a termín konania: Senec, Slovenská republika / 20.03.2019 - 22.03.2019

Krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti.

viac o projekte


Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 15.03.2019

Nebojme sa divadla: HOAX , Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica, 15.3.2019 o 10.00

viac o projekte


Reprízy inscenácií Debris Company v roku 2019: WOW!, ÚNOS EURÓPY, JÓB, GLITCH

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.03.2019

Ako keď dva neladiace tóny hrané naraz vytvárajú kvalitatívne novú skladbu, tak nás disharmónia našich hodnôt núti premýšľať, kritizovať a pozerať sa na veci z iného uhla. Vnútorná konzistencia je len známkou nedostatočného premýšľania. Majú dejiny smer? Predstavenie inšpirované poéziou Eugena Gindla WOW! Vznik inscenácie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Reprízy predstavenia Ja som Inna v knižniciach.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 06.03.2019 - 31.10.2019

Zámerom projektu je priniesť divadelné predstavenie Ja som Inna do verejných knižníc.,, Za všetko čo je vo mne dobré, vďačím knihám ,, tak hovorí hlavná hrdinka predstavenia Inna. Knižnice, plné kníh a čarovných príbehov sú lákavým priestorom na uvádzanie tejto hry. Scénografické riešenie predstavenia, starý bicykel, ovešaný knihami, pojazdný antikvariát, krásne zapadá do priestoru knižníc, medzi police plné kníh.

viac o projekte


Mala Dr. Csabová pravdu? / premiéra

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 03.03.2019 - 30.06.2019

4. premiéra DIvadla NUDE. Monodráma o žene a jej postavení v manželstve a spoločnosti za posledných sto rokov. Ponor do kultúrnych stereotypov, pohľad na tvár dnešného feminizmu, právne a sociálne východiská pre ženu, realita manželského života “v dobrom aj zlom”. Inšpirované knihou Dr. Margity Csabovej Čo má vedieť dievča pred vydajom?

viac o projekte


Mala Dr. Csabová pravdu? / premiéra

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 02.03.2019 - 30.06.2019

4. premiéra DIvadla NUDE. Monodráma o žene a jej postavení v manželstve a spoločnosti za posledných sto rokov. Ponor do kultúrnych stereotypov, pohľad na tvár dnešného feminizmu, právne a sociálne východiská pre ženu, realita manželského života “v dobrom aj zlom”. Inšpirované knihou Dr. Margity Csabovej Čo má vedieť dievča pred vydajom?

viac o projekte