Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Aktivita zameraná na duchovné a materiálne dedičstvo našich predkov z obce Hrušov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Deň role

Miesto konania / kraj
Hrušov / Veľký Krtíš

Termín konania
26.06.2021

Popis projektu

Zmyslom aktivity je rozvíjať a zachovávať tradičné podoby života, práce a zvykoslovia minulých generácií v jednom z najvýraznejších mikroregiónov Hontu – v obci Hrušov. 

Cieľom aktivity je priblížiť, zvýrazniť a zachovať spôsob života minulých generácií ich zvyky a obyčaje pri práci, tradičné podoby zabezpečovania potravín, využitia náradia a jednoduchej techniky s možnosťou priameho zapojenia sa návštevníkov do aktivít.

Hlavnými aktivitami sú: prezentácia zvykoslovia zameraného na pracovné obyčaje, ukážky tradičnej dedinskej práce s možnosťou osvojenia si týchto zručností, prierez životom dedinského roľníka.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
17 750,00 €

Výška podpory:
16 000,00 €