Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Folklórne slávnosti Krakovany - 54. ročník

Krátky opis
Folklórne slávnosti v Krakovanoch píšu v roku 2021 už svoju 54 ročnú históriu. Krakovany sú bohatá obec na ľudové zvyky a tradície a je tu bohaté folklórne zázemie, ktoré sa buduje práve od čias počiatku folklórnych slávností. Chceme dať priestor pre prezentáciu folklórnym zoskupeniam, ktoré pôsobia už dlhšie na poli folklórneho hnutia a zároveň si v rokoch 2020 a 2021 pripomínali okrúhle výročia svojho založenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Folklórne slávnosti Krakovany

Miesto konania / kraj
Krakovany / Piešťany

Termín konania
26.06.2021 - 27.06.2021

Popis projektu

Tento ročník folklórnych slávností v Krakovanoch chceme venovať jubilujúcim folklórnym zoskupeniam, ktoré v rokoch 2020 a 2021 slávia okrúhle výročia - reprezentantom folklóru. V sobotnom programe ,,Naši jubilanti" chceme divákom a návštevníkom ponúknuť program, v ktorom sa predstavia, folklórne skupiny a súbory, ktoré desaťročia úspešne uchovávajú tanečnú a hudobnú tradíciu obcí a regiónu (primárne z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany). Týmto chceme poukázať na dôležitosť odovzdávania kultúrneho dedičstva v podobe ľudových piesní, tancov a zvykoslovných pásiem z generácie na generáciu a prezentovať tak úspešných predstaviteľov tradičnej ľudovej kultúry z trnavskej roviny. Nedeľu chceme venovať primárne detským účinkujúcim i divákom. Zamerať sa na vybudovanie si vzťahu detského diváka k tomuto druhu podujatia, ponúknuť možnosť pre prezentáciu nielen detských folklórnych súborov ale i jednotlivcov, spevákov či hudobníkov, ktorí sa venujú folklóru a ľudovej hudbe, ale nie sú členmi folklórneho súboru. Oslovíme súbory, ktoré ponúknu hudobný, tanečný i scénický folklór, aby bola zreteľná rozmanitosť ľudového umenia i v detskom kolektíve. Súčasťou slávností bude i sprievodný program v podobe tvorivých dielní pre deti ,,Malí majstri", ktorá sa sústreďuje na tradičné výrobky najmä z prírodných materiálov a iných tradičných techník. Ďalej je to obľúbená ochutnávka jedál ,,Kuchyňa starých mám", kde sa podávajú tradičné krakovianske špeciality. Každoročne sú pripravené výstavy v kultúrnom dome fotografie z uplynulých ročníkov festivalu, tiež výstavy v Múzeu za Krakovskú bránu ጀ stála expozícia, výstava paličkovanej čipky. V roku 2021 pripravujeme výstavu tradičného svadobného odevu z obcí Krakovany, Červeník a Cífer, ktorá zdôrazní rozmanitosť odievania počas svadobného obradu v minulosti Hlavnými organizátormi podujatia sú Trnavské osvetové stredisko a Obec Krakovany.

Názov prímateľa
Trnavské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
16 500,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €