Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Hermann Hesse NARCIS A GOLDMUND

Krátky opis
Ťažiskové dielo Hermanna Hesseho vyšlo v dôležitej edícii TERRA, v ktorej sme už predtým vydali 2 Hesseho knihy, ktoré boli ocenené v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska. Kniha vyšla ku 140. výročiu narodenia a 55. výročiu úmrtia autora. Dielo vyšlo v mimoriadnej grafickej úprave a kvalitnom dizajne edície TERRA. Ako ilustrácie sme použili upravené kresby Albrechta Dürera, ktoré zodpovedajú téme i dobe, v ktorej sa odohráva dej knihy.
Fotogaléria
Názov podujatia
Hermann Hesse NARCIS A GOLDMUND

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.07.2017 - 22.01.2018

Popis projektu

Vyšlo významné dielo, ktoré by malo byť na pultoch kníhkupectiev stále. Ide o druhé vydanie, ale prvý raz má slovenské vydanie výborný doslov Volkera Michelsa - najväčšieho znalca Hesseho diela. Kniha vyšla v mimoriadnej úprave v našej najreprezentatívnejšej edícii a stretla sa s priaznivým ohlasom.

Anotácie v denníku PRAVDA, týždenníku Báječná žena.

Veľká celostránková recenzia v Denníku "N": Víkendové vydanie z 23. - 24. 2. 2018, autor Ján Púček.

Relácia o Hermannovi Hessem a knihe: rádio Devín 04. 03. 2018 - RUBIKON


Názov prímateľa
Mgr. Peter Chalupa - PETRUS

Celkový rozpočet:
9 112,00 €

Výška podpory:
2 800,00 €