Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Cesty k hudbe

Krátky opis
Zámerom projektu je realizovať sériu koncertných cyklov a vzdelávacích podujatí, ktoré budú prezentovať slovenské hudobné umenie – jeho históriu, súčasnosť, perspektívy, stredoeurópske kontexty a súčasne kultivovať vkus publika prostredníctvom sólových a komorných koncertov klasickej hudby. Hlavnými projektovými aktivitami sú: koncertné cykly (Sólo – duo – trio; ViolaKlasik); vzdelávacie podujatie (O hudbe s jej tvorcami) a spomienkové hudobné večery (V retrospektíve).
Fotogaléria
Názov podujatia
Urban Hudák - Music

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
20.03.2018

Popis projektu
Prvý koncert v rámci 2. ročníka hudobnej prehliadky súčasnej hudby cyklu Sólo-duo-trio.

Program: 
Peter Duchnický: Inno pre flautu, elektrickú gitaru, cimbal a spev
Peter Duchnický: Prologo pre flautu sólo
Lenka Novosedlíková: Study of banality V. (premiéra)
Urban Hudák: Byzantské fragmenty 
Urban Hudák: Uspávanky 

Účinkujúci:
Attila Tverďák – elektrická gitara, sitár, spev, Boris Vaitovič – basová gitara, 
theremin, elektronika, spev, Juraj Vajó – klavír, spev

a hostia:
Peter Duchnický – flauta, Nataša Kötelesová – flauta, spev, Lucia Bujňáková – spev, 
Marco Oros – spev, Juraj Helcmanovský ml. – cimbal


Vstup voľný.
Názov prímateľa
Šušľavá mušľa

Celkový rozpočet:
20 871,00 €

Výška podpory:
19 000,00 €