Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Festival Stanislava Chrena

Krátky opis
Festival seniorského a ľudového divadla s názvom Festival Stanislava Chrena sa uskutoční v dňoch 11. - 12.06. 2021 v Dome kultúry v Kanianke. Poďte na „živé“ divadlo! Uvidíte predstavenia Divadla z dvora, Sielnice z Lazian, Mados z Liptovského Mikuláša a one man show Romana Pomajba. Festival Stanislava Chrena vznikol na počesť ochotníka, bábkara, organizátora Stanislava Chrena. Zaslúžil sa o rozvoj ochotníckeho divadla na hornej Nitre v 20. storočí.
Fotogaléria
Názov podujatia
Festival Stanislava Chrena

Miesto konania / kraj
Kanianka / Prievidza

Termín konania
11.06.2021 - 12.06.2021

Popis projektu
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, obec Kanianka, Dom kultúry Kanianka, DS Stanislava Chrena, Kanianka a hlavný partner Fond na podporu umenia vás pozývajú na Festival Stanislava Chrena
Dom kultúry Kanianka
PROGRAM
11. 6. 2021
17:30 h
Slávnostné otvorenie festivalu
Vernisáž výstav, divadelný antikvariát a vystúpenie Košovanu z Kanianky
18:00 h
Návraty k pokladom - Ľubomír Scherhaufer
Recitál poézie
Výber básní (V. Beniak, P. O. Hviezdoslav, J. Smrek, vlastná tvorba)
Réžia: Peter Vrlík
19:00 h
Divadlo Z Dvora, Bojnice
Zguriška MIX
Autor a režisér: Eduard Gűrtler
Vstupné: 6 €
---------------------------------------------
12. 6. 2021
15:00 h
FSk Sielnica z Lazian
Ako sme prasa zabili
Vstupné: 3 €
16:00 h
MADOS z Liptovského Mikuláša
Zemianske prekáračky
Autor: Peter Vrlík
Réžia: Ján Richter
Vstupné: 3 €
18:00 h
one man show Romana Pomajba
OCKO
Autor : B. H. Thorsson
Réžia : Eduard Kudláč
Účinkuje: Roman Pomajbo
Vstupné: 8 €
---------------------------------------------
PREDPREDAJ
Galéria RegionArt pri RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19: po – pia: 9:00 – 17:00 h, 046 512 18 34
Obecný úrad, Kanianka
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2FTootoot.fm%2F%3Ffbclid%3DIwAR3VBIw1VEWxKOGZILL-PCKQ_BFtIYCYHnl0vWLrlSmiOqlj_ZJgxaMQigk&h=AT3D9NCP1iOBYq0Et_v9I_maRqZBq9LLNDqSgtIiSYPnYbnNBuhKEkGT8WepuQz1CJj6CjQiXNdM5OepWhUNPtmBdDZteTqWHcMEOwSeXVdf9MLZ8g3yQNXyAosy-4t8eA&__tn__=q&c[0]=AT34cLt6IgwG1hS0zQ2kGKQUWfdiIxofkerz_LSr3XMOc3dipWVqvhif7kHFsm5TLJhwxkW2pghw0asMlg-NslHFOjxoFDQi2Xeq0H-jGpaoICbBwslDdm2e8NapZS345ULy0va-BW6YnC8uoSqDH2a0itRYjehWKNzPRADPi4c-ISV5_w" rel="nofollow noopener" role="link" tabindex="0" target="_blank" style="color: var(--blue-link); cursor: pointer; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; text-align: inherit; display: inline; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: inherit;">Tootoot.fm
Zguriška MIX: 6 €
OCKO: 8 €
permanentka na celý festival: 12 €
---------------------------------------------
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2FTootoot.fm%2F%3Ffbclid%3DIwAR3VBIw1VEWxKOGZILL-PCKQ_BFtIYCYHnl0vWLrlSmiOqlj_ZJgxaMQigk&h=AT3D9NCP1iOBYq0Et_v9I_maRqZBq9LLNDqSgtIiSYPnYbnNBuhKEkGT8WepuQz1CJj6CjQiXNdM5OepWhUNPtmBdDZteTqWHcMEOwSeXVdf9MLZ8g3yQNXyAosy-4t8eA&__tn__=q&c[0]=AT34cLt6IgwG1hS0zQ2kGKQUWfdiIxofkerz_LSr3XMOc3dipWVqvhif7kHFsm5TLJhwxkW2pghw0asMlg-NslHFOjxoFDQi2Xeq0H-jGpaoICbBwslDdm2e8NapZS345ULy0va-BW6YnC8uoSqDH2a0itRYjehWKNzPRADPi4c-ISV5_w" rel="nofollow noopener" role="link" tabindex="0" target="_blank" style="color: var(--blue-link); cursor: pointer; text-decoration-line: underline; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; text-align: inherit; display: inline; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: inherit;">www.fpu.sk
Názov prímateľa
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Celkový rozpočet:
2 750,00 €

Výška podpory:
1 600,00 €