Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

X. sezóna Multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12

Krátky opis
podcast E-tika #2 Názov dielu: Čo robiť, keď má AI predsudky
Fotogaléria
Názov podujatia
podcast E-tika: #2 Čo robiť, keď má AI predsudky

Miesto konania / kraj
Topoľčany / Topoľčany

Termín konania
17.06.2021 - 31.12.2021

Popis projektu

Téma:  Čo robiť, keď má AI predsudky

Možno si ani neuvedomujeme kde všade sú naše životy čoraz viac závislé od rozhodnutí umelej inteligencie. Jej algoritmy neslúžia len pre lepšiu navigáciu po meste, alebo na triedenie elektronickej pošty. Rovnako môžu rozhodovať o našom prijatí do práce, pridelení úveru, o kvalite zdravotnej starostlivosti, či prepustení z väzenia. To sú oblasti, kde každá chyba stroja môže mať pre nás ďalekosiahle následky. O to viac, ak by boli tieto rozhodnutia neférové a systematicky poškodzovali konkrétne skupiny obyvateľstva. Ako často a prečo sa však takéto situácie skutočne stávajú a čo s tým ich tvorcovia, ale aj my ako užívatelia vieme robiť? Je vôbec v ľudských silách odhaľovať podobné neprávosti strojových rozhodnutí aj v prípade ak čelíme pokročilým a z ľudského pohľadu príliš komplikovaným algoritmom AI? A ako nám snaha vytvoriť férovú a vysvetliteľnú umelú inteligenciu pomôže lepšie pochopiť naše vlastné predsudky a skreslenia? V dnešnom diele nášho podcastu sa budeme rozprávať o tom, ako algoritmy AI môžu kopírovať ľudské chyby a prečo je dôležité im primerane rozumieť. Našim hosťom je Martin Tamajka ktorý sa zaoberá analýzou medicínskych obrazových dát a spracovaním prirodzeného jazyka s použitím umelej inteligencie. Spolu so svojimi študentmi tiež skúma metódy vysvetliteľnosti modelov AI, tak, aby boli pochopiteľnejšie pre používateľov.


Moderárori:

Juraj Podroužek

sa venuje témam etiky digitálnych technológií a hodnotovo orientovaného dizajnu a pracuje pre Kempelenov inštitút inteligentných technológií. Je spoluzakladateľom spolku E-tika a členom stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie. V minulosti pôsobil na Filozofickom ústave SAV, kde sa zaoberal analytickou filozofiou a sémantikou. 


Tomáš Gál 

pôsobí na Centre pre kognitívnu vedu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, kde vedie aj kurz venovaný etickým problémom súčasných a nastupujúcich technológií. Je členom spolku E-tika a spolupracovníkom Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií.Názov prímateľa
Nástupište 1-12

Celkový rozpočet:
40 810,00 €

Výška podpory:
37 000,00 €