Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Veľkonočné koncerty MSZ Kysuca 2020

Krátky opis
Koncerty zborového spevu Miešaného speváckeho zboru Kysuca 2021
Fotogaléria
Názov podujatia
Slávnostné koncerty MSZ Kysuca 2021

Miesto konania / kraj
Čadca / Čadca

Termín konania
22.06.0202 - 29.06.2021

Popis projektu

Zámerom projektu je realizovať chrámové koncerty , ktoré sú naštudované a realizované Miešaným speváckym zborom Kysuca a sólistov pod vedením dirigenta Mgr.art Tomáša Vrškového . Počas troch koncertov zazneje od Antonia Lotti-Missa pro defunctis. Okrem spomínanej skladby zazneje skladba G. Gounoda – Misserére. Cieľom projektu je ponúknuť publiku jedinečné skladby klasikov obohatené o sprievodné slovo a žalmy v podaní moderátorky, čo vyzdvihne originalitu daného projektu a priblíži chrámový spev bližšie k poslucháčovi. Cieľovou skupinou predkladaného projektu sú priaznivci zborové spevu v chrámovom prostredí. Zborový spev má vyše 40 - ročnú tradíciu. V zbore pracuje 40 spevákov.  Koncerty patria v pocovidovom období k prvým kultúrnym podujatiam v našom meste, veríme, že sa strenú s pozitívnym ohlasom.

Názov prímateľa
Dom kultúry v Čadci

Celkový rozpočet:
3 200,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €