Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Hermann Hesse: Cesta do Orientu

Krátky opis
Publikácia vychádza bilingválne t. j. na dvojstránke nemecký originál a slovenský preklad. Prvý raz bude mať slovenské vydanie doslov Volkera Michelsa, ktorý upravil špeciálne pre naše slovenské vydanie. Kniha má 288 strán. Ako ilustrácie použijeme 2 akvarely Hermanna Hesseho. Ide síce druhé slovenské vydanie, ale je to významné dielo HH, ktoré sme vybrali po konzultácii s Volkerom Michelsom.
Fotogaléria
Názov podujatia
Hermann Hesse: Cesta do Orientu

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
03.04.2017 - 31.08.2017

Popis projektu


Knihu preložila Magda Takáčavá, edične pripravila Daniela Humajová, jazyková redakcia slovenského textu Elena Diamantová, jazyková redakcia nemeckého textu Gerlinde Tesche. Doslov Volker Michels. Copyright pre Suhrkamp Verlag, Berlin je zaplatený. Zalomenie Peter Brunovský, tlač knihy TBB, Banská Bystrica.

Recenzie a anotácie v tlačových médiách: Pravda, SME, Denník N, Knižná revue. Rozhovor v Slovenskom rozhlase o knihách autora. Pripravujeme na november 2017 v spolupráci s Goetheho inštitútom sympózium o diele Hermanna Heseho. Súčasťou sympózia, na ktorý chceme pozvať z Nemecka pani Bärbel Reetzovú autorku monografie Hermanna Hesseho bude aj prezentácia tejto knihy.

Knihu chceme prezentovať na sympóziu ku 140. výročiu narodenia Hermanna Hesseho v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave.

V knihe bude uverejnená informácia o podpore z verejných zdrojov cez FPU + logo inštitúcie na prednej tirážovej strane.


Názov prímateľa
Mgr. Peter Chalupa - PETRUS

Celkový rozpočet:
7 949,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €