Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Semináre redakcie literárneho prekladu pre prekladateľov a redaktorov

Krátky opis
DoSlov pozýva na prekladateľsko-redaktorský online seminár pod vedením profesora Mariána Andričíka na tému prekladu a redakcie umeleckého štýlu a autorského idiolektu. https://www.doslov.sk/redakcne-soboty/
Fotogaléria
Názov podujatia
Preklad a redakcia štýlu a autorského idiolektu

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
29.05.2021

Popis projektu

Online seminár vychádza z Mikovej teórie štýlu, ktorú v oblasti umeleckého prekladu rozpracoval Anton Popovič. Rozsiahla, bezmála 40-ročná prax v prekladaní poézie i prózy, ako aj v redaktorskej práci mi dáva dostatok možností oprieť sa o skúsenosti z prekladu konkrétnych titulov a poukázať na vybrané ukážky z diel autorov ako John Keats, William Blake, beatnici či Ted Hughes. Osobitné miesto chcem venovať otázke štýlu a autorského idiolektu Johna Miltona, ktorému sa intenzívne venujem v posledných rokoch. Pri niektorých príkladoch využijem metódu komparácie  viacerých prekladov toho istého textu, ktorá sa mi osvedčila v pedagogickej praxi. Priestor bude aj na voľnú diskusiu a výmenu skúseností s účastníkmi a účastníčkami.

 Marián Andričík – nar. 1964  v Humenom. Vyštudoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V r. 1988 – 1990 pracoval ako redaktor časopisu Dotyky. V súčasnosti pôsobí na Katedre slovakistiky, slovanských filogógií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Z angličtiny preložil vyše 30 knižných titulov, výskumne sa venuje najmä teórii umeleckého prekladu. Doposiaľ vydal štyri monografie: K poetike umeleckého prekladu (2004), Preklad pod lupou (2013) a Aspekty piesňového textu (2014) a Slovenská poézia v anglických knižných prekladoch (2021). V roku 1993 získal prémiu Slovenského literárneho fondu za preklad výberu z poézie Johna Keatsa, 1996 za preklad antológie beatnickej poézie, 2005 za preklad výberu z poézie Williama Blaka, 2006 za Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník, 2007 za preklad výberu z poézie Dannieho Abseho Dúha na nočnej oblohe a v r.2008 za preklad trilógie Teda Hughesa Príbehy o Stvorení.

Miesto konania: Platforma MS Teams

Čas: 29. 5. 2021 o 14:00

Vstupné:
Členovia a členky DoSlov majú vstup zadarmo, stačí sa vopred prihlásiť na adrese halova@doslov.sk
ostatní: 10 eur, faktúru s údajmi na platbu pošleme po registrácii na adrese halova@doslov.sk

Názov prímateľa
o.z.DoSlov

Celkový rozpočet:
8 000,00 €

Výška podpory:
6 800,00 €