Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Hermann Hesse: Spisy a básne z pozostalosti Hermanna Lauschera

Krátky opis
"Spisy a básne z pozostalosti Hermanna Lauschera" sme si vybrali pretože ešte nikdy nebolo preložené do slovenského jazyka. Ide o ranú autorovu prácu, ktorá predchádzala úspešný román "Peter Camenzind". Hesse bol už známy básnik a začal sa prejavovať aj ako úspešný prozaik. V tomto diele kombinuje básne a prózu - vyrovnáva sa zo svojou minulosťou v prísnej pietistickej rodine, prvým nenaplnenými láskami a v súkromí začína jeho vzťah s Miou, prvou manželkou.
Fotogaléria
Názov podujatia
Hermann Hesse: Spisy a básne z pozostalosti Hermanna Lauschera

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
03.07.2017 - 14.03.2018

Popis projektu

Chceme slovenského čitateľa zoznámiť s dielom, ktoré ešte v slovenskom preklade nevyšlo a reprezentuje Hesseho ranú tvorbu v ktorej kombinuje prózu s poéziou. Kniha vyšla v roku 1900 a predchádzala prvý jeho veľký úspech: prózu "Peter Camenzind". Pri výbere diela sme spolupracovali s Volkerom Michelsom a Danielou Humajovou. Preklad sme zverili Mariánovi Hatalovi, ktorý zdatne prekladá nielen prózu, ale aj aj poéziu, pretože kniha obsahuje desiatky básní. Súčasťou knihy bude i štúdia Volkera Michelsa.

Autorské práva z Nemecka - Suhrkamp Verlag sú už zakúpené. Knihu prekladá Marián Hatala. Edične ju pripraví Daniela Humajová. Jazykovú redakciu urobí Elenka Diamantová. Zalomenie Peter Brunovský. Vytlačíme ju  v  Tlačiarni TBB, Banská Bystrica. Chceli by sme ju vyskladniť na pripravované sympózium o Hesseho tvorbe v novembri 2017.

Recenzie a anotácie v tlačových médiách: Pravda, SME, Denník N, Knižná revue. Rozhovor v Slovenskom rozhlase. Pripravujeme na november 2017 v spolupráci s Goetheho inštitútom sympózium o diele Hermanna Hesseho. Súčasťou sympózia, na ktorý chceme pozvať z Nemecka Bärbel Reetzovú bude aj prezentácia tejto knihy (ak sa nám ju nepodarí dovtedy vydať, budeme z nej čítať ukážky a recitovať básne).

V knihe bude uverejnená informácia o podpore z verejných zdrojov cez FPU + logo inštitúcie na prednej tirážovej strane.


Názov prímateľa
Mgr. Peter Chalupa - PETRUS

Celkový rozpočet:
8 150,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €