Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Program EQO 2020

Krátky opis
Cieľom projektu je pravidelná prezentačná aktivita nezávislého umenia a kultúry participujúcich profesionálnych umelcov. Zámerom je poskytnutie platformy a priestoru pre živé umenie a súčasné prejavy vizuálnej kultúry, teoretických a edukačných formátov. Poskytnutím možnosti na kreatívnu prezentáciu v priestore EQO chceme prispieť k decentralizácií umenia na Slovensku a kultúrnej inklúzií.
Fotogaléria
Názov podujatia
Posthovory IX

Miesto konania / kraj
Spišský Hrhov / Levoča

Termín konania
28.05.2021

Popis projektu
POSTHOVORY IX.
exit east / stav verejného priestoru
28/5/21 – piatok – 18:00
online podujatie
EQO /priestor interaktívnej kultúry/, Spišský Hrhov
Znova cyklus diskusných formátov v rámci programu EQO, ktoré majú za cieľ rozvinúť živý dialóg o súčasnom umení a kultúre v regiónoch všeobecne. Celkovo deviate diskusné podujatie zamerané na aktivizmus vo verejnom priestore, konektivita ľudí a myšlienok v digitalizovanom covid svete. Ako sa vyvinuli masívne protesty po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, kam sa posunula diskusia vo verejnom priestore a aktivizmus per se, aká je súčasná spoločenská objednávka na správu veci verejných. Nové komunitné témy a mýty. Zamerané na reflexiu súčasného stavu izolácie, ako nás ovplyvnila karanténa a ako si predstavujeme pokračovanie v postcovid svete.
Podujatie bude premierované online na našom youtube kanáli.
Diskusie sa zúčastní:
• Ján Gálik – občiansky aktivista a spoluorganizátor protestov Za Jána a Martinu & kultúrny a komunitný organizátor Klubu Košice
Nezávislé a odborné streamy a názory v originálnom balíku. Bližšie info o zúčastnených budeme dávkovať na sociálnych sieťach - radi nás majte tu: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffb.com%2FEQOsarahs&h=AT0QfaqQ49HTB-6AhbCXwcWCuQobH2gTv77eHd-8_DqwwrZ4rU54hbRYIfNTLCLdS9g8pDJIepiYqqUx9sFNrf67VG3hfOhpMFArCpwkoX628fx48Kl-Wu5zmaewtQHAv9kM&__tn__=q&c[0]=AT1bMf7U_EhWpTJsQf3lIW4c7TMEKlwCe5_vI-hUZwVqrJQ3qx1pHb-cIITWX_kj5oUlvtXzzOiKBX02nkyVwHeEdt_ePvA_hxdEfH14nTyvTyYlHGFH7r4x82eP4zAihqGKWSH2ntkPRkQm4hvjn9LaUC3t38eDUANZSSeW_W5-WcA" rel="nofollow noopener" role="link" tabindex="0" target="_blank" style="color: var(--blue-link); cursor: pointer; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; text-align: inherit; display: inline; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: inherit;">fb.com/EQOsarahs a tu: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffb.com%2FEQOsarahs&h=AT0QfaqQ49HTB-6AhbCXwcWCuQobH2gTv77eHd-8_DqwwrZ4rU54hbRYIfNTLCLdS9g8pDJIepiYqqUx9sFNrf67VG3hfOhpMFArCpwkoX628fx48Kl-Wu5zmaewtQHAv9kM&__tn__=q&c[0]=AT1bMf7U_EhWpTJsQf3lIW4c7TMEKlwCe5_vI-hUZwVqrJQ3qx1pHb-cIITWX_kj5oUlvtXzzOiKBX02nkyVwHeEdt_ePvA_hxdEfH14nTyvTyYlHGFH7r4x82eP4zAihqGKWSH2ntkPRkQm4hvjn9LaUC3t38eDUANZSSeW_W5-WcA" rel="nofollow noopener" role="link" tabindex="0" target="_blank" style="color: var(--blue-link); cursor: pointer; outline: none; list-style: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; touch-action: manipulation; text-align: inherit; display: inline; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-family: inherit;">instagram.com/eqosarahs.
Diskusiu moderuje Adam Macko.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Názov prímateľa
SARAHS SK, N.O.

Celkový rozpočet:
14 740,00 €

Výška podpory:
14 000,00 €