Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Výtvarné spektrum 2021, krajské kolo, 58. ročník celoštátnej postupovej súťaže

Krátky opis
Výtvarné spektrum je celoštátna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby s jednoročnou periodicitou. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Poslaním tohto podujatia je aktivizovať a podporovať oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku v celej jej žánrovej rozmanitosti, poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu jej výsledkov v regionálnom, krajskom i v celoštátnom kontexte, získavať prehľad o celkovej úrovni tejto tvorby za konkrétne obdobie.
Fotogaléria
Názov podujatia
Výtvarné spektrum 2021, krajské kolo, 58. ročník celoštátnej postupovej súťaže

Miesto konania / kraj
Banská Bystrica / Banská Bystrica

Termín konania
06.04.2021 - 30.06.2021

Popis projektu

V dňoch 17. - 30.5. sa uskutoční súťažná výstava krajského kola Výtvarné spektrum 2021.

Podujatie sa uskutoční v priestoroch historickej radnice mesta Banská Bystrica na Námestí SNP č.1.

Výstava je prístupná v pracovných dňoch a v sobotu medzi 8:00 - 17:00 h.

Dňa 18.5. o 17:00 sa uskutoční slávnostná vernisáž a odborný seminár k výsledkom súťaže.

Názov prímateľa
Stredoslovenské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
2 250,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €