Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

X. sezóna Multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12

Krátky opis
Alžbeta Madúchová: Princíp domova site specific inštalácia
Fotogaléria
Názov podujatia
Otvorenie výstavy Alžbeta Mandúchová: Princíp domova

Miesto konania / kraj
Topoľčany / Topoľčany

Termín konania
31.05.2021 - 09.06.2021

Popis projektu

Alžbeta Manduchová 

predstaví svoj posledný projekt: Princíp domova, site specific inštaláciu,  vytvorenú  v priestoroch Nástupišťa 1-12 v Topoľčanoch


Alžbeta sa z dôvodu pandémie vracia do rodného mesta Topoľčany, kde vytvorila inštaláciu s nosnou  témou domova, rodného hniezda, ktoré predstavuje nosný prvok estetickej a  kontextovej stránky diela. Hniezdo metaforicky prirovnáva k dôvernému prostrediu, kde sa aj po dlhej dobe bezpečne môže vrátiť a nájsť svoj pokoj a prirodzenú dôveru návratu a znovu opustenia.


Alžbeta pracovala na diele posledných 6 mesiacov v priestore Nástupišťa 1-12, ktorý svojou nevšednosťou a otvorenosťou vo verejnom priestore v podchode pod stanicami ponúka tvorcom otvoriť proces tvorby každodenným okoloidúcim. Autor ako aj divák/ prechádzajúci podchodom má možnosť konfrontácie a spoločného dialógu počas výstavby diela s autorom, nahliadnuť na celý proces ako aj vidieť jeho finálnu podobu. Alžbeta zanecháva tento fragment procesu aj počas trvania výstavy v ateliérovej podobe v jednej časti jej pracoviska/ ateliéru.

Alžbeta je v poslednom ročníku magisterského stupňa na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Katedra Sochárstva a priestorovej tvorby, Ateliér Socha a aplikované médiá doc. juraj Sapara, akad. soch. Projekt Princíp domova je je diplomovou prácou, ktorú obháji v priestoroch Nástupišťa 1-12.


Počas otvorenia prebehne aj komentovaná prehliadka s autorkou výstavy.

Názov prímateľa
Nástupište 1-12

Celkový rozpočet:
40 810,00 €

Výška podpory:
37 000,00 €