Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reštaurovanie kovových kachlí zo zbierok Vlastivedného múzea v Galante

Krátky opis
Výstava, otvorená na Noci múzeí a galérií pod názvom "Podoby kovu", kde budú prezentované zbierkové predmety z fondu Vlastivedného múzea z rôznych druhov kovu, vrátane novo zreštaurovaných liatinových kachlí.
Fotogaléria
Názov podujatia
Výstava "Podoby kovu"

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
15.05.2021 - 31.08.2021

Popis projektu

Vlastivedné múzeum v Galante pripravilo novú tematickú výstavu s názvom „Podoby kovu“, ktorá bude prezentuje  tematiku spracovávania  rôznych druhov tejto suroviny  od svojich počiatkov až po druhú polovicu 20. storočia. Výstava bude prezentovať  jeho rôzne podoby nielen z hľadiska materiálového, ale aj z hľadiska jeho využitia a estetiky v čase a priestore. Prostredníctvom zbierkových predmetov a mobiliára Vlastivedného múzea v Galante bude vytvorených niekoľko menších výstavných celkov, ktoré podajú problematiku spracovania a využívania kovu z rôznych uhlov pohľadu. Prezentované budú zbierkové predmety z etnologického, archeologického a historického fondu,  vrátane novo zreštaurovaných kachlí, ktoré boli obnovené vďaka dotácii z projektu Fondu na podporu umenia.   Kachle  boli vyrobené v poslednej tretine 19. storočia, časom však kvôli spôsobu používania prišlo k únave materiálu a ich poškodeniu. Podarilo sa im vrátiť ich pôvodný plnohodnotný výraz, vychádzajúci z ich autentickej podoby. Výstavné celky sa budú venovať počiatkom záujmu o kov ako o materiál na výrobu úžitkových, ale i dekoratívnych, symbolických predmetov a  kováčstvu ako najstaršiemu remeslu na jeho spracovanie. Jednotlivé celky sa budú opierať o textové panely, ktoré slovom a obrazom budú dokumentovať a dopĺňať jednotlivé časti výstavy. Výstava bude otvorená na Noc múzeí a galérií od 15. 5. 2021 a potrvá do 31. 8. 2021. 

Názov prímateľa
Vlastivedné múzeum v Galante

Celkový rozpočet:
4 162,00 €

Výška podpory:
3 200,00 €