Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vajanského Martin 2021 - krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Krátky opis
Koncepcia projektu Vajanského Martin 2021 : súťaž + VZDELÁVANIE = 2 workshopy pred region. a krajským kolom. Workshopy sú určené pedagógom a rodičom študentov, detí. Zámer : motivovať učiteľov k inovatívnym postupom v práci s textom, ukázať možnosti práce s hlasom, prejavom za pomoci cvičení. Vzájomná inšpirácia, teoretická a praktická výmena skúseností s ukážkami z praxe = vzájomné obohatenie a pozit. vplyv na ďalšiu prácu. Vzájomná konfrontácia pedagógov rôznych škôl a vekových kategórii.
Fotogaléria
Názov podujatia
"Slovo dalo slovo" - online webinár pred regionálnym kolom Vajanského Martin

Miesto konania / kraj
Martin / Martin

Termín konania
14.05.2021

Popis projektu
Kedy? piatok 14.5. 2021 o 9.00 (približne do 12.00)

Ako?   pripojením sa cez ZOOM

S kým?  s odbornou lektorkou Mgr. Zuzanou DEMKOVOU zo Zákamenného  

Každý účastník dostane certifikát o účasti 


Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia a náš zámer uskutočniť workshop v dostatočnom predstihu pred regionálnym kolom Vajanského Martin, aby mali učitelia a rodičia možnosť aplikovať nadobudnuté skúsenosti do praxe, pristúpili sme na variant zorganizovať recitačný workshop online formou cez ZOOM. Webinár je zameraný na výber a prácu s textom, recitáciu či prednes textu. Ide o odborné vzdelávanie v oblasti umeleckého prednesu a je určené učiteľom slovenského jazyka a pedagógom LDO, prípadne rodičom detí, ktoré sa pripravujú na súťaž. 
Výhodou online formy workshopu je tým pádom možnosť absolvovať webinár z pohodlia domova či kancelárie. Rovnako aj možnosť účasti pedagógov z rôznych kútov Slovenska, nielen z Martina. Pozvánky sme preto rozposlali všetkým osvetovým strediskám, Národnému osvetovému centru, našim mediálnym partnerom a regionálnym školám, pedagógom z našej databázy.. Maximálny počet prihlásených sme stanovili na 20 účastníkov - aby mala lektorka priestor individuálne odpovedať a venovať sa každému pedagógovi, ktorý bude mať záujem. Ako odbornú lektorku sme oslovili Mgr. Zuzanu DEMKOVÚ zo Zákamenného, ktorá je učiteľkou slovenského jazyka a práci s recitátormi sa venuje už 17 rokov. Zároveň je aj divadelníčka. Vedie - zatiaľ dva divadelné súbory, chodí porotcovať do rôznych súťaží a má skúsenosti aj ako lektorka recitačných dielní. 

 

Program :

1. blok - teória recitácie, kritéria hodnotenia, 35 min 

2. blok - Ukážka práce s vybraným textom - skracovanie, koláž, montáž 35 min.

3. blok – Ukážky recitácie so študentkou na rôzne recitačné súťaže, 35 min.

4. blok – Diskusia a otázky účastníkov, 35 min.

 Spolu s prestávkami do 3 hodín 


Na plagáte a pozvánkach uvádzame ako hlavného partnera Fond na podporu umenia a tiež vetu : 

"Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia." 


Názov prímateľa
Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Celkový rozpočet:
5 578,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €