Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Podujatia v Dome umenia Arteska

Krátky opis
DOMINIKA BREČKOVÁ – FOUNTAINHEAD P(A)LACE MONIKA VITÁNYI – PANTA RHEI 52+
Fotogaléria
Názov podujatia
Dom Plný výstav 2021

Miesto konania / kraj
Detva / Detva

Termín konania
12.05.2021 - 31.07.2021

Popis projektu

Dom Plný Výstav 2021

12.5. - 31.7. - Dom umenia Arteska 

Fountainhead p(a)lace

Séria štrnástich diel, ktorá je výsledkom posledných 2 rokov, sa zameriava na tému žien v bojových umeniach. Konkrétne vychádza po obsahovej stránke z techník Aikida, ktoré autorka sama praktizovala a jeho odkaz ovplyvnil aj jej tvorbu a záujem o vplyv ázijského umenia v európskom kontexte.

http://arteska.org/events/dominika-breckova-fountainhead-palace/


Panta" target="_blank">http://arteska.org/events/dominika-breckova-fountainhead-palace/">http://arteska.org/events/dominika-breckova-fountainhead-palace/


Panta rhei 52+ (Corona odozvy)

Objekt dočasnej inštalácie s názvom Corona odozvy 52+ v rámci výstavy autorky Moniky Vitányi „Panta rhei 52+“ je dielo, ktoré poukazuje na uplynulý rok vizuálne zobrazený v časovom horizonte 03/20-03/21.

Objekt a celá výstava reaguje na aktuálnu situáciu vývoja, ktorá v uvedenom období najviac ovplyvnila globálny aj lokálny svet autorky: epidémia koronavírusu. Dielo predstavuje akýsi graf vývoja, nie však mapovanie štatistiky, aké bolo bežne zobrazované v správach, ale odozvu na správy a štatistiky, ktorá sa prejavovala vo forme spoločenskej klímy a jej vplyvu na subjektívnu náladu. Autorka vychádza zo záznamov vlastných subjektívnych nálad, ktoré boli konfrontované s ľuďmi, s ktorými diskutovala. Použité ťažké materiály (betón) prezentujú ťaživosť situácie a ich znásobenie v určitých dňoch predstavuje zvýšenú náročnosť.

http://arteska.org/events/dominika-breckova-fountainhead-palace/


Panta" target="_blank">http://arteska.org/events/dominika-breckova-fountainhead-palace/">http://arteska.org/events/dominika-breckova-fountainhead-palace/


Panta

Názov prímateľa
Arteska s.r.o.

Celkový rozpočet:
22 800,00 €

Výška podpory:
20 000,00 €