Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Odborné zručnosti - cesta rozvoja v kultúre

Krátky opis
Online webinár dňa 7.5.2021 v čase od 9h do 12h Témy: Kde hľadať právne predpisy a ako sa v nich zorientovať? Najčastejšie právne vzťahy v oblasti kultúry a ich účastníci. Pripravujeme kultúrne podujatie - čo nás čaká a na čo nezabudnúť?
Fotogaléria
Názov podujatia
Vzdelávacia aktivita č. 4 Právne minimum v praxi manažéra kultúry

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
07.05.2021

Popis projektu

O lektorke

JUDr. Andrea Derfényiová, RSc. vyštudovala právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo svojej profesionálnej kariére sa väčšinou venovala územnému rozvoju, príprave a realizácii výstavby technickej infraštruktúry a záväzkovým vzťahom v danej oblasti. Od roku 2019 pôsobí na Magistráte Hlavného mesta Bratislavy na oddelení Stratégie a projektov, kde ako projektový manažér zabezpečuje implementáciu zverených projektov a koordinuje členov projektového tímu a projektových partnerov. Zároveň poskytuje oddeleniu právnu podporu a konzultácie pri príprave zmlúv, verejného obstarávania.

Informácie pre účastníkov

CIEĽOVÁ SKUPINA: kultúrno-osvetoví pracovníci, manažéri kultúry, pracovníci v kultúre.

TECHNICKÉ PODMIENKY: notebook, alebo PC s kamerou a zvukom, mobil.

REGISTRÁCIA: možná v termíne do 5. 5.2021, registrovaným účastníkom bude zaslaný prihlasovací ZOOM link.

POTVRDENIE O ABSOLVOVANÍ: obdrží každý účastník po webinári.

Názov prímateľa
Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií

Celkový rozpočet:
9 500,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €