Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Wave 2021

Krátky opis
RECY-KECY je nový online formát o zelených témach, vďaka ktorému sa môžete dozvedieť viac o ekologických témach, ktoré hýbu svetom. Aktuálne, odborne a vecne. Hosťom Soni Hatokovej bude Doc. RNDr. Gabriela Barančíková, ktorá v rozhovore priblíži stav pôdy v dnešných časoch, potrebu umelých hnojív a ochranu pred nadmerným používaním týchto prostriedkov.
Fotogaléria
Názov podujatia
RECY-KECY o chemizácii životného prostredia

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
20.04.2021

Popis projektu

RECY-KECY je nový online formát o zelených témach, vďaka ktorému sa môžete dozvedieť viac o ekologických témach, ktoré hýbu svetom. Aktuálne, odborne a vecne.


Hosťom Soni Hatokovej bude Doc. RNDr. Gabriela Barančíková, ktorá v rozhovore priblíži stav pôdy v dnešných časoch, potrebu umelých hnojív a ochranu pred nadmerným používaním týchto prostriedkov.


Doc. RNDr. Gabriela Barančíková, CSc vyštudovala organickú chémiu na Prírodovedeckej Fakulte UPJŠ v Košiciach, úspešne absolvovala postgraduálny diplomový kurz Ochrana životného prostredia na IHE (Institute for Water Education) v holandskom Delfte.
Od roku 2018 pôsobí na Prešovskej Univerzite. Vo výskumnej činnosti sa dlhodobo venuje problematike pôdnej organickej hmoty, interakcii humínových kyselín s organickými a anorganickými kontaminantami a zmenám v zásobách pôdneho organického uhlíka v dôsledku klimatických zmien a zmien v hospodárení na pôde.Počas svojej vedeckej práce participovala ako hlavný riešiteľ a spoluriešiteľ na 24 výskumných projektoch, grantových schém a APVV.


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Názov prímateľa
Združenie WAVE

Celkový rozpočet:
57 500,00 €

Výška podpory:
50 000,00 €