Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Slávností folklóru

Krátky opis
Zorganizovanie festivalu ľudovej kultúry v trvaní 2 dní, kde by sa uskutočnili 4 ucelené programy - program detský, program folklórnych skupín, program folklórnych súborov a hostí a galaprogram všetkých účinkujúcich - to najlepšie z úrody.
Fotogaléria
Názov podujatia
Slávností folklóru

Miesto konania / kraj
Nižná Olšava / Stropkov

Termín konania
29.07.2017 - 30.07.2017

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť priestor na prezentáciu folklórnym kolektívom a jednotlivcom nielen z obce a okresu Stropkov, ale i celého Prešovského kraja ako i hostí z Poľska a Ukrajiny. Zámerom je uchovávať, rozvíjať tradičnú ľudovú kultúru a folklórizmus, nadväzovať na tradičné prvky folklóru a prezentáciu remesiel. Ďalšie aktivity - výstava remeselných výrobkov, workshopy umeleckej výroby pre všetky vekové kategórie / iné výstupy: pozvánky, plagáty, fotodokumentácia, výstava fotografií

Názov prímateľa
Obec Nižná Olšava

Celkový rozpočet:
1 750,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €