Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Semináre redakcie literárneho prekladu pre prekladateľov a redaktorov

Krátky opis
DoSlov pozýva na prekladateľsko-redaktorský online seminár pod vedením Evy Melichárkovej, venovaný práci so slovníkmi a najčastejším prekladateľským problémom na lexikálno-sémantickej rovine
Fotogaléria
Názov podujatia
Prekladateľské problémy na lexikálno-sémantickej rovine a práca so slovníkmi

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
24.04.2021

Popis projektu

Úlohou redaktora či redaktorky vo vydavateľstve je pripraviť rukopis do tlače tak, aby v ňom podľa možnosti nezostali chyby. Chyby však robí každý a nevyhnú sa im ani prekladatelia a redaktori. Po redakčných úpravách väčšieho množstva prekladov bilo do očí, že väčšina chýb sa v textoch opakuje. V úsilí uľahčiť prácu redaktorom a vopred upozorniť najmä neskúsených prekladateľov vznikla zbierka najčastejších chýb a ďalšie v nej stále pribúdajú.

Aj keď prekladateľ/ka akokoľvek dobre pozná jazyk originálu, nezaobíde sa bez slovníkov, našťastie, dnes už v digitálnej forme. Nikto však učený z neba nespadol, a tak sa aj tu zídu dobré rady starších a skúsenejších. Práve preto sme sa rozhodli usporiadať tento webinár.

Eva Melichárková je absolventkou štúdia francúzskeho a nemeckého jazyka na FiFUK. Pracovala v autorskej spoločnosti LITA, v zahraničnej redakcii TASR, v Literárnom informačnom centre a v súčasnosti je redaktorkou vydavateľstva Tatran. Zároveň prekladá z obidvoch jazykov, čo jej umožňuje vnímať problémy prekladu a prekladateľov z viacerých strán.


Miesto konania: Platforma MS Teams

Vstupné:
Členovia a členky DoSlov majú vstup zadarmo, stačí sa vopred prihlásiť na adrese halova@doslov.sk
ostatní: 10 eur, faktúru s údajmi na platbu pošleme po registrácii na adrese halova@doslov.sk

Viac informácií nájdete na stránke https://www.doslov.sk/redakcne-soboty/ alebo" target="_blank">https://www.doslov.sk/redakcne-soboty/">https://www.doslov.sk/redakcne-soboty/ alebo vo facebookovom podujatí https://www.doslov.sk/redakcne-soboty/ alebo" target="_blank">https://www.doslov.sk/redakcne-soboty/">https://www.doslov.sk/redakcne-soboty/ alebo style="margin-bottom: 20px; margin-left: 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.5em;" helvetica="" neue",="" sans-serif;"="">Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu

Názov prímateľa
o.z.DoSlov

Celkový rozpočet:
8 000,00 €

Výška podpory:
6 800,00 €