Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Con spirito 2018 - 38. ročník Hudobnej jari a Hudobnej jesene v Rimavskej Sobote

Krátky opis
38. ročník Hudobnej jari v Rimavskej Sobote otvoríme 20. marca 2018 o 18.00 hod. v divadelnej sále DK koncertom vynikajúceho slovenského husľového virtuóza Petra Michalicu, jeho žiaka Hiroaki Gota z Japonska a sopranistky Michaely Popik Kuštekovej. Klavírny sprievod: Viera Bartošová. V programe sú zaradené skladby známych hudobných velikánov: A. Vivaldiho, S. Rachmaninova, I. Zeljenku, A. Dvořáka, J. Brahmsa, J. S. Bacha, W. A. Mozarta.
Fotogaléria
Názov podujatia
Koncert vážnej hudby

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
20.03.2018

Popis projektu

Všetkých milovníkov krásnej hudby pozývame v utorok, 20. 3. 2018 o 18.00 hod. do divadelnej sály DK na prvý koncert 38. ročníka Hudobnej jari v Rimavskej Sobote s názvom Vítanie jari. Účinkujú: Peter Michalica/ husle, Michaela Popik Kušteková/ spev, Hiroaki Goto (Japonsko)/ husle a Viera Bartošová// klavír.

PROGRAM
Antonio Vivaldi: Jar zo Štyroch ročných období (Allegro)
Gabriel Fauré: Prebudenie zo sna
Sergej Rachmaninov: Sen (Je tu dobre)
Ilja Zeljenka: Musica Slovaca
Antonín Dvořák: Cigánske piesne (Dejte klecjestřábum, Když mne stará matka)
Johannes Brahms: Uhorský tanec e mol
César Franck: Panis Angelicus
Johann Sebastian Bach: Dvojkoncert d mol (Vivace)
Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum

 

Peter MICHALICA
patrí k popredným osobnostiam slovenského koncertného umenia. Študoval na Konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave pod pedagogickým vedením Jána Skladaného, na Čajkovského konzervatóriu v Moskve v triede Jurija Jankeleviča a na Kráľovskom konzervatóriu v Bruseli u Andrého Gertlera. V interpretačnom umení sa zdokonaľoval na majstrovských kurzoch vo Švajčiarsku pod vedením Henryka Szerynga a Wolfganga Schneiderhana. Laureát medzinárodných súťaží v Londýne a Bruseli a držiteľ viacerých cien a čestných ocenení sa v rámci recitálových koncertov či na sólových vystúpeniach s orchestrom predstavil vo viac než tridsiatich krajinách štyroch kontinentov. V rokoch 1982 – 1983 pôsobil ako hosťujúci profesor na Michigan State University, v rokoch 1985 – 1988 vyučoval na Wayne State University v Detroite. Majstrovské kurzy viedol v USA a Európe (Boston, Arizona, Ohio, Florida, Dublin). Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pedagogicky nepretržite pôsobí od roku 1989, zároveň je profesorom husľovej hry aj na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne.
Peter MICHALICA

Hiroaki GOTO
pochádza z Hirošimy, kam siahajú aj jeho muzikantské začiatky. Mladý huslista neskôr študoval pod vedením Grigorija Fejgina na Masashiho hudobnej akadémii v Tokiu, kde ukončil štúdium ako najlepší poslucháč ročníka. Po absolvovaní ročnej umeleckej stáže na Akadémii múzických umení v Prahe u Pavla Hůlu zavŕšil v roku 2015 magisterské štúdium na brnianskej Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne v triede Petra Michalicu. Viacnásobne absolvoval interpretačné kurzy v Brne a Kremnici. Ako sólista alebo ako člen komorných zoskupení účinkoval v mnohých japonských mestách, predstavil sa aj publiku vo Veľkej Británii, Maďarsku, Českej republike a na Slovensku. V súčasnosti je členom skupiny prvých huslí Brnianskej filharmónie.

Michaela POPIK KUŠTEKOVÁ
Rodáčka z Bratislavy spev profesionálne študovala na Konzervatóriu a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave vo vokálnej triede Dagmar Podkamenskej­Bezačinskej. K najvýraznejším súťažným úspechom mladej sopranistky patrí dvojnásobné víťazstvo na Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina „Iuventus canti“ vo Vrábľoch (2004, 2012), víťazstvo v Súťaži slovenských konzervatórií v Žiline (2007), účasť vo finále na Medzinárodnej speváckej súťaži Ferrucio Tagliavini v rakúskom Deutschlandsbergu (2011), najvyššie ocenenie na Medzinárodnej súťaži Rudolfa Petráka v Žiline (2012), 2. cena na Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (2013), titul absolútnej víťazky interpretačnej súťaže Letná škola barokovej hudby v českom Holešove (2013) a účasť v semifinále medzinárodnej súťaže Competizione dell’ Opera v Linzi (2014).

Viera BARTOŠOVÁ
študovala na Štátnom konzervatóriu v Bratislave u Juraja Mašindu a na Vysokej škole múzických umení v klavírnej triede Miloslava Starostu. Hudobnú fakultu VŠMU ukončila s Cenou ministra školstva. V roku 1985 si na základe štipendia francúzskej vlády rozšírila vzdelanie v Paríži, kde pracovala pod vedením vynikajúceho klaviristu a pedagóga Dominika Merleta. V roku 1992 ukončila na VŠMU štúdium umeleckej ašpirantúry. Ako sólistka a komorná hráčka koncertuje doma i v zahraničí. Vystúpila v mnohých krajinách Európy a v Kanade, predstavila sa na viacerých hudobných festivaloch, spolupracovala s význačnými sólistami a hudobnými telesami. Pedagogicky pôsobí na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave.
Názov prímateľa
Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota

Celkový rozpočet:
4 700,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €