Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Divadelná Rožňava - múzejno-pedagogické bádanie, workshop a prezentácia

Krátky opis
Banícke múzeum v Rožňave pripravilo pre záujemcov divadelný a bábkový workshop počas pracovných dní od 20. 4. 2021 do 30. 4. 2021 v čase 9:00-12:00 a 13:00-15.30. Workshopy sú určené hlavne pre žiakov ZŠ I. stupňa. Účastníci aktivít sa oboznámia s aktuálnou výstavou Divadelná Rožňava – Rozsnyói színházi élet a vyrobia si svoju vlastnú bábku. Pre ZŠ je pripravená dvojitá forma vzdelávania; t.j. workshopy budú za priaznivých okolností realizované v priestoroch Galérie BM alebo priamo na školác
Fotogaléria
Názov podujatia
Divadelný a bábkový workshop

Miesto konania / kraj
Rožňava / Rožňava

Termín konania
20.04.2021 - 30.04.2021

Popis projektu

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, sa v tomto roku rozhodlo preskúmať súčasnosť rožňavského divadelníctva. Myšlienka vychádzala nielen z dvojitého jubilea slovenského divadla, ale aj zo skutočnej potreby zaoberať sa touto tematikou v Rožňave, ktorá má z ochotníckeho aj profesionálneho hľadiska rovnako bohatú divadelnú minulosť ako aj súčasnosť.

Tento projekt sleduje predovšetkým výchovno-vzdelávací charakter a z tohto dôvodu sme pristúpili k téme z múzejno-pedagogického hľadiska. Keďže vo fonde múzea sa nachádza pomerne málo materiálu k tejto téme, rozhodli sme sa preskúmať súčasnosť za využitia oral history, čiže živých rozhovorov so žijúcimi pamätníkmi, hercami a divadelníkmi z rôznych oblastí divadelníctva.


Partneri projektu Divadelná Rožňava - múzejno-pedagogické bádanie, workshop a prezentácia: Mestské divadlo Actores Rožňava, Divadlo rozprávok - Meseszínház, Divadlo Theátrum, Bábkové divadlo v Košiciach, Divadlo Thália Színház a Gymnázium P. J. Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Názov prímateľa
Banícke múzeum v Rožňave

Celkový rozpočet:
3 980,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €