Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Prvé múzeum intermédií II. (Výber zo zbierkového fondu PGU v Žiline) – realizácia expozície

Krátky opis
Prvé múzeum intermédií II. predstavuje objekty, inštalácie a videoinštalácie od popredných umelcov, známych v medzinárodnom kontexte. Ich diela sú príkladom uvedených foriem výtvarného umenia, predstavujú výber z kľúčových tém po roku 1990. Projekt nadväzuje na pilotnú expozíciu Prvé múzeum intermédií (2012 - 2016), ktorá predstavila vizuálne umenie po roku 1990 v typických intermediálnych formách a tendencie ako problematiku rodového diskurzu, variácie neokonceptualizmu príznačné pre 90. roky.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prvé múzeum intermédií II. Medzi informáciou a pamäťou

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
04.04.2016 - 07.05.2021

Popis projektu

Dlhodobá expozícia Prvé múzeum intermédií II. Medzi informáciou a pamäťou prezentuje diela autorov: Juraj Bartusz, Anton Čierny, Stano Masár, Ilona Németh, Roman Ondák, Peter Rónai zo zbierky intermédií a mediálneho umenia PGU v Žiline

Druhé pokračovanie projektu PMI s podtitulom Medzi informáciou a pamäťou predstavuje kolekciu diel, ktoré (okrem vopred definovanej príslušnosti k uvedeným formám), sprostredkúvajú pohľad na fenomén pamäte, ako problematiky výraznejšie zviditeľnenej najmä v umení nového milénia. Je prítomná v dielach s leitmotívom reflexie skúseností z minulosti – ako foriem osobnej pamäte, či naopak podávanej cez optiku kolektívneho videnia. Diela tematizujú i prítomnosť tzv. historickej pamäte, no i riziko jej zlyhávania (realizácie Juraja Bartuzsa a Antona Čierneho), alebo o nej komunikujú cez úzko vymedzený individuálny (telesný) rámec (objekt Ilony Németh).

Informácia, ktorá inak tvorí aj bázu pre vytváranie pamäťových stôp, čím je s pamäťou úzko spätá, zastrešuje skupinu ďalších realizácií vytvárajúcich tematický pandant k predošlým dielam. Charakterizujú ich procesy metaforického i reálneho uchovávania informácie (inštalácia Romana Ondáka), rôzne formy jej prepisov alebo s ňou autori pracujú ako s jednotkou archivovania. Vo viacerých dielach je obsahom informácie i vizuálne umenie samotné, čím sa stáva podnetom pre úvahy o prevádzke umenia, jeho podstate a prenikaní do každodennosti (diela Stana Masára, Petra Rónaia). Diela – akvizície, prezentované v aktuálnej expozícii PMI II boli galériou postupne získavané v rozmedzí rokov 1993 – 2015 najmä vo forme nákupov, no i darov od autorov. Kurátorka: Mira Sikorová – Putišová

Realizáciu expozície z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu

Viac informácií o expozícii:
http://www.muzeumintermedii.sk/" style="outline: none; color: rgb(242, 56, 39); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; cursor: pointer; transition: all 0.3s ease 0.1s;">www.muzeumintermedii.sk


Názov prímateľa
Považská galéria umenia v Žiline

Celkový rozpočet:
7 885,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €