Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Prvé múzeum intermédií I. – II. (2012 – 2019) – vydanie katalógu a sprievodcu k expozícii

Krátky opis
Publikácia Prvé múzeum intermédií I. - II. sa prostredníctvom odborných textov autorov venuje komplexnejším spôsobom slovenskému intermediálnemu a mediálnemu umeniu ako dôležitej súčasti odborných aktivít PGU, realizovaných od 90. rokov. Približuje problematiku umenia intermédií a mediálneho umenia prostredníctvom textov venovaným dielam a autorom doteraz predstaveným v expozícii s príslušnou obrazovou prílohou. Vydavateľom je PGU v Žiline, editorkou kurátorka PGU M. Sikorová-Putišová.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prvé múzeum intermédií I. – II. (2012 – 2019)

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
04.04.2016 - 31.03.2017

Popis projektu

Katalóg je súčasť projektu expozície Prvé múzeum intermédií v Považskej galérii umenia v Žiline, ktorá prezentuje intermediálne a mediálne diela zo zbierky galérie, budovanej od deväťdesiatych rokov. Formou esejí predstavuje jednotlivé diela vystavené v dvoch pokračovaniach expozície otvorenej v galérii v roku 2012 vo formách objektu, inštalácie, site-specific umenia a mediálneho umenia – videoobjeku, videoinštalácie, autonómneho videa. Texty v slovenskom a anglickom jazyku tiež predstavujú koncepcie jednotlivých častí expozície v rokoch 2012 – 2019: PMI I – Verzie neokonceptuálneho umenia rod a telesnosť (2012 – 2016) a PMI II – Medzi informáciou a pamäťou (2017 – 2019). Prinášajú pohľad na fungovanie PGU v Žiline nielen v odbornom rámci, ale aj na jeho presah do kultúrneho kontextu po roku 1990. Objasňujú dôležitosť intermediálneho a mediálneho diela ako cieľa výstavnej a najmä akvizičnej činnosti, v deväťdesiatych rokoch na Slovensku nezvyklej, no nevyhnutnej praxe PGU v Žiline.


autorka, editorka: Mira Sikorová-Putišová
texty: Mira Sikorová – Putišová, Katarína Rusnáková, Richard Gregor
vizuálna koncepcia a layout: Juraj Poliak
dizajn obálky: Marcel Benčík
ISBN: 978-80-88730-91-0
vydavateľ: © Považská galéria umenia v Žiline 2017


Vydanie katalógu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu

Názov prímateľa
Považská galéria umenia v Žiline

Celkový rozpočet:
5 456,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €