Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Mladé múzy

Krátky opis
Divadlo Thalia Teatro už od roku 2012 pravidelne vykonáva svoju činnosť doma i v zahraničí. Pod hlavičkou Mladé múzy sa uskutočňujú celoročné aktivity divadla v sezóne 2020/2021. Mladé múzy sa najviac “priatelia” s deťmi, mládežou a mladými umelcami. Divadlo oslovuje detské publikum, pracuje s mladými ľuďmi a dáva príležitosti mladým profesionálnym umelcom. Vo svojej činnosti sa zameriava aj na všetkých, ktorí pracujú s deťmi a mládežou.
Fotogaléria
Názov podujatia
Dáma Dráma II.

Miesto konania / kraj
Budča / Zvolen

Termín konania
14.04.2021

Popis projektu

Thalia Teatro organizuje online odborný seminár o dráme, ktorý sa uskutoční v stredu 14. apríla 2021 od 08:00 podľa stanoveného harmonogramu seminára.

Ako vyučovať o dráme? Ako dať na ňu dôraz vo výchovno-vzdelávacom procese? Ako benefity drámy a divadla zužitkovať v rozvíjaní osobnosti dieťaťa a mladého človeka? Čo všetko zakomponovaním drámy a divadla do formálneho vzdelávacieho systému môžeme dosiahnuť? Aké vedomosti a skúsenosti získajú deti, ak prinesieme drámu a divadlo do školských zariadení? 

Okrem poznatkov a vedomostí je cieľom podujatia aj praktické osvojenie zručností využiteľných vo výchovno-vzdelávacom procese pri práci s rôznymi cieľovými skupinami. 

Účasť je pre prihlásených účastníkov bezplatná a počet miest je obmedzený. Seminár prebieha na platforme ZOOM. 

Realizáciu z verejných zdrojov podporuje hlavný partner našich celoročných aktivít pod hlavičkou Mladé múzy Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Thalia Teatro

Celkový rozpočet:
5 377,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €