Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Ilustrácia bola azyl (niekoľko príbehov zo 70. rokov)

Krátky opis
M. Čunderlík patrí k predstaviteľom slovenskej avantgardy. Jeho reakcie na dianie v spoločnosti ho priviedli do Bratislavských konfrontácií. V čase, keď nevystavoval, ilustroval. Ako sa do neho premietla jeho umelecká filozofia, konštrukcie, roztápanie tvarov? A. Miertušová študovala u Ľ. Fullu na VŠVU aj na Prírodovednej fakulte UK. Venovala sa maľbe, úžitkovej grafike a ilustrácii i geometricky nefiguratívnej plastike. Bola manželkou M. Čunderlíka. A aký bol ich spoločný tvorivý a osobný živ
Fotogaléria
Názov podujatia
Rodinná záležitosť – Anastázia Miertušová a Marián Čunderlík

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
15.04.2021 - 15.07.2021

Popis projektu

Marián Čunderlík (1926 - 1983) je pre nás kľúčovým autorom: patrí k predstaviteľom slovenskej avantgardy, ale nielen: jeho reakcie na dianie v spoločnosti ho priviedli do priestoru nezávislej kultúry, do neverejných Bratislavských konfrontácií. V čase, keď nevystavoval, ilustroval. Ako sa so zviazaným priestorom pre tvorbu vyrovnal? Ako sa do neho premietla jeho umelecká filozofia, konštrukcie, roztápanie tvarov, čo sa dialo s jeho dielami vo farebnom obmedzení?


Anastázia Miertušová (1927 - 2002)  študovala v rokoch 1949 - 1953 u Ľudovíta Fullu na bratislavskej VŠVU aj na Prírodovednej fakulte Univerzity
Komenského. V roku 1971 získala cenu Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Venovala sa maľbe, úžitkovej grafike i geometricky nefiguratívnej plastike. Vytvorila ilustrácie k desiatkam kníh, najmä pre dospelých čitateľov – najčastejšie vo forme koláží. Spájala a tvarovala rôzne materiály tak, že jej knižné diela často pôsobia doslova konštruktivisticky. Nájdeme ich napríklad v Noci v Lisabone či v Troch kamarátoch Ericha Mariu Remarquea (1966), v Skúške vodou Gunnara Ekelöfa (1971) aj v Zrkadle tieňov Valerija Briusova (1978). Bola manželkou Mariána Čunderlíka.


Aký bol ich spoločný tvorivý a osobný život?

Názov prímateľa
TOTO! – kultúrne ihrisko

Celkový rozpočet:
19 856,00 €

Výška podpory:
18 800,00 €