Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Re:index

Krátky opis
Intermediálny projekt Re:index z dielne TRAKTu sa nachádza na pomedzí zvukovej a objektovej inštalácie s prepojením súčasného tanca, výtvarného umenia, intervencie do verejného priestoru a inštitucionálnej kritiky, IT a interaktívnej hry určenej pre diváka.
Fotogaléria
Názov podujatia
Re:index | interaktívna inscenácia

Miesto konania / kraj
Trenčín / Trenčín

Termín konania
07.05.2021

Popis projektu

Intermediálny projekt Re:index z dielne TRAKTu sa nachádza na pomedzí zvukovej a objektovej inštalácie s prepojením súčasného tanca, výtvarného umenia, intervencie do verejného priestoru a inštitucionálnej kritiky, IT a interaktívnej hry určenej pre diváka.

Spracováva fenomén virtuálne vnímaného sveta – toho skutočného, formou interaktívneho storytellingu, chápania ideológie miesta skrz jazyk súčasného umenia, semiotiky a spoločenských paradigiem. Projekt odkrýva pohnútky vnímajúceho individuálneho subjektu – ako mystickú entitu v kolektívnej situácii a dramaticky re/konštruuje možné a predvídateľné situácie, na ktorých odkrýva lokálne spoločensko-historické vzťahy miesta rovnako ako súčasné i špekulatívne podmienky existencie ne/miesta, moderných rituálov a infra/štruktúr, v ktorých sa danom momente subjekt nachádza.

Zjednodušene sa jedná o parafrázu počítačovej hry, rekonštrukcie otvoreného sveta (mikropríbehov), kedy sa divák stáva hráčom v skutočnom svete, ktorého štruktúru a univerzálne významy spracováva skrz filter aktuálnych umeleckých a kulturologických úvah a ponúka ho k novým skúsenostiam, pohybu, objavovaniu nových významov, reflexií a spojitostí sietí okolo nás. Projekt je zameraný na odborného i laického diváka, deti, študentov i pedagógov. Cieľom je vytvoriť a uviesť medziodborovú inscenáciu v okolí Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne, ako univerzálne prenositeľnú totálnu inštaláciu trvajúcu 9 hodín (od 12.00 - 21.00) s dôrazom na interakciu návštevníka s prostredím (pasívna i aktívna).

Názov prímateľa
TRAKT

Celkový rozpočet:
10 000,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €