Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Semináre redakcie literárneho prekladu pre prekladateľov a redaktorov

Krátky opis
DoSlov pozýva na prekladateľsko-redaktorský seminár pod vedením Mgr. Lujzy Urbancovej, PhD. venovaný téme interpunkcie v literárnom texte.
Fotogaléria
Názov podujatia
Interpunkcia ako prostriedok členenia textu a ako súčasť autorského idiolektu

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
27.03.2021

Popis projektu

Redakčný workshop s Mgr. Lujzou Urbancovou, PhD.

Miesto konania: Platforma MS Teams

Bližšie informácie: 

Na seminári sa budeme venovať vybraným vetám, ktoré môžu byť podnetné z hľadiska písania interpunkcie.

Mgr. Lujza Urbancová, PhD. pracuje na Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo vedeckovýskumnej oblasti sa venuje predovšetkým sociolingvistickému výskumu mestskej reči, analýze rodových špecifík komunikácie či vzťahu jazyka a rodu, ako aj slovenčine ako cudziemu alebo druhému jazyku. Pedagogická činnosť zahŕňa výučbu morfosyntaxe,  špecifických otázok komunikácie so zameraním na rod a výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.


Web: https://www.doslov.sk/redakcne-soboty/

https://www.doslov.sk/redakcne-soboty/">https://www.doslov.sk/redakcne-soboty/

style="margin-bottom: 0px; margin-left: 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.5em;" helvetica="" neue",="" sans-serif;"="">Facebook: https://www.doslov.sk/redakcne-soboty/

https://www.doslov.sk/redakcne-soboty/">https://www.doslov.sk/redakcne-soboty/

Názov prímateľa
o.z.DoSlov

Celkový rozpočet:
8 000,00 €

Výška podpory:
6 800,00 €