Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Mladé múzy

Krátky opis
Divadlo Thalia Teatro už od roku 2012 pravidelne vykonáva svoju činnosť doma i v zahraničí. Divadlo oslovuje detské publikum, pracuje s mladými ľuďmi a dáva príležitosti mladým profesionálnym umelcom. Pod hlavičkou Mladé múzy sa uskutočňujú celoročné aktivity divadla v sezóne 2020-21. Mladé múzy sa najviac “priatelia” s deťmi, mládežou, mladými umelcami a všetkými, ktorí pracujú s deťmi a mládežou v kultúrnom sektore a výchovno-vzdelávacej sfére.
Fotogaléria
Názov podujatia
Bábka: art + eko

Miesto konania / kraj
Budča / Zvolen

Termín konania
30.03.2021

Popis projektu

Divadlo Thalia Teatro organizuje online workshop bábkového divadla s prvkami ekológie s názvom Bábka: art + eko, ktorý sa uskutoční v utorok 30. marca 2021 v čase od 14:00.

Bábka je častokrát vnímaná len v spojení s umeleckým, a nie výchovno-vzdelávacím procesom, napriek tomu, že nachádza obrovské využitie pri práci s deťmi, mládežou i dospelými. Workshop bude zameraný na tému bábky ako elementu vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní, pričom bude demonštrovať veľký rozsah využitia bábky pri pedagogickej činnosti a pri práci s rôznymi cieľovými skupinami.

Workshop je určený najmä pre pracovníkov s deťmi a mladými, učiteľov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, pracovníkov mládežníckych organizácií, knižníc, múzeí, galérií a vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií. Workshop je vhodný aj pre všetkých študentov pedagogických odborov.

Záujem o podujatie je možné vyjadriť prostredníctvom e-mailu na adresu thaliateatro@gmail.com alebo správou cez FB @ThaliaTeatro.
Následne záujemcom zašleme online formulár na prihlásenie s podrobnejšími informáciami o workshope a o účasti na ňom. 

Účasť je bezplatná. Workshop bude prebiehať na platforme ZOOM. 

Realizáciu z verejných zdrojov podporuje hlavný partner našich celoročných aktivít pod hlavičkou Mladé múzy Fond na podporu umenia.


Názov prímateľa
Thalia Teatro

Celkový rozpočet:
5 377,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €