Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Diera do sveta 2021

Krátky opis
Čoho sa týka performačné umenie, performačné štúdiá, či performatívna filozofia? V prednáške Alice Koubovej sa budeme venovať jednak koreňom pojmov performance a performativta a tiež príkladom, na ktorých ukážeme, čo tieto pojmy konkrétne ukazujú. FB event: https://www.facebook.com/events/774486643504954
Fotogaléria
Názov podujatia
Zrod performance // prednáška Alice Koubovej

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
30.03.2021

Popis projektu
Pojmy performance a performativita sú dnes často používané, avšak vo veľmi odlišných kontextov alebo dokonca významoch. Mnohokrát ale nie je jasné, ako pojem performance odlíšiť od pojmov performativita, performatív, predstavenie, inscenácia či teatralita. Čoho sa týka performačné umenie, performačné štúdiá, či performatívna filozofia? V prednáške Alice Koubovej sa budeme venovať jednak koreňom pojmov performance a performativta a tiež príkladom, na ktorých ukážeme, čo tieto pojmy konkrétne ukazujú.
Alice Koubová je vedeckou pracovníčkou Filozofického ústavu Akadémie vied ČR, prodekankou pre výskum na pražskej DAMU, pričom hosťuje vo viacerých zahraničných inštitúciách. Vo svojom výskume sa zameriava na performatívnu a aplikovanú filozofiu, etiku a post-štrukturalistické myslienie. Výskum prepája s praktickou spoluprácou s verejnými inštitúciami, a to formou príprav a vedenia odborných diskusií na politicko-umelecké témy.
Názov prímateľa
Diera do sveta

Celkový rozpočet:
63 000,00 €

Výška podpory:
55 000,00 €