Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Diera do sveta 2021

Krátky opis
Prednáška Kristiana Lukića prinesie prehľad organizácie umelého nedostatku v histórii umenia so špecifickým zameraním sa na súčasné tendencie v takzvanom kryptoumení s NFT (non-fungible tokens - nezameniteľné digitálne aktívum). FB event: https://www.facebook.com/events/141168054481912
Fotogaléria
Názov podujatia
Umenie umelého nedostatku / prednáška Kristiana Lukića

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
16.03.2021

Popis projektu
Hodnota umeleckých diel v histórii ich existencie úzko súvisí s ich nedostatkom. Nedostatok výtvarných diel je v blízkom spojení s charakterom výtvarného média. Až do vynálezu grafických tlačových techník v 15. storočí pracovalo vizuálne umenie s princípom unikátov/originálov. S rozšírením tlače a fotografie sa reproduktívne umenie stalo legitímnou umeleckou praxou, presúvajúc otázky dostupnosti a nadbytku ďalej až do súčasných digitálnych podmienok, v ktorých je nadbytok všadeprítomný.
Prednáška prinesie prehľad organizácie umelého nedostatku v histórii umenia so špecifickým zameraním sa na súčasné tendencie v takzvanom kryptoumení s NFT (non-fungible tokens - nezameniteľné digitálne aktívum).
Kristian Lukić je kunsthistorik a vedie organizáciu Robota – centrum pre pokročilé štúdiá. Bol kurátorom mediálnych praxí v Múzeu súčasného umenia Vojvodina, Novi Sad, Srbsko, kde v r. 2010 založil zbierku mediálneho umenia založenú na nevýhradných právach vlastníctva.
Názov prímateľa
Diera do sveta

Celkový rozpočet:
63 000,00 €

Výška podpory:
55 000,00 €