Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

ArtWife III.

Krátky opis
prezentácia knihy spojená s diskusiou
Fotogaléria
Názov podujatia
Kateřina Olivová a hostky: Milk and Honey

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
27.02.2021

Popis projektu
Kniha Milk and Honey predstavuje tridsaťdva rozhovorov s tridisatimipiatmi umelkyňami a umelcami, kurátorkami a kurátormi, aktivistkami a aktivistami na tému materstva, otcovstva, rodičovstva. Skúma, ako príchod detí ovplyvňuje ich prácu, profesný vývoj, postavenie v spoločnosti i v kultúre, taktiež výber tvorivých tém i životné hodnoty a postoje. Autorka knihy – umelkyňa a performerka Kateřina Olivová – otvára v rozhovoroch krehké osobné i spoločenské témy, mnohé z nich stále tabuizované, aby poukázala na paradoxy života žien nielen v kontexte kreatiívnych profesií.
Kateřina Olivová povedie dialóg o témach, ktoré kniha Milk and Honey otvára s Hanou Janečková (kurátorka), Barborou Šimkovou (umelkyňa) a Erikom Sikorom (umelec).
Názov prímateľa
Diera do sveta

Celkový rozpočet:
8 200,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €