Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

ArtWife III.

Krátky opis
diskusia s M. Sekulovou a Z. S. Búrikovou @ArtWife festival
Fotogaléria
Názov podujatia
Kríza starostlivosti

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
26.02.2021

Popis projektu
Otváranie škôlok, zatváranie stacionárov pre seniorov, rušenie osobnej asistencie, či zavádzanie otcovských dovoleniek. Rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti sú v našich životoch každodenné, veď predsa nik z nás úspešne do práce a škôlky nevykročí ak o nás nie je dobre postarané. Máme však tendenciu si myslieť, že naše každodenné rozhodnutia a praxe starostlivosti sú našimi vlastnými. Zriedka si uvedomujeme záťaž kultúrnych štruktúr, ktoré nás ťahajú k alebo preč od domácej fyzickej i emocionálnej práce. Okrem nich našu prax v rodine i individuálne rozhodnutia formujú aj verejné politiky, trh práce a štátne inštitúcie, ktorých kompetencie a rozpočet sa neustále zmenšujú.
S výskumníčkami Zuzanou Sekerákovou Búrikovou (Sociologický ústav SAV) a Martinou Sekulovou (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV) sa budeme rozprávať o tom kto v slovenských rodinách vykonáva akú prácu, čo rozumieme pod konceptom kríza starostlivosti a čo s ním majú verejné politiky a voľný trh so starostlivosťou.
Moderuje Veronika Valkovičová (Kapitál)
Názov prímateľa
Diera do sveta

Celkový rozpočet:
8 200,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €