Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

ArtWife III.

Krátky opis
prednáška A. Šumichrasta
Fotogaléria
Názov podujatia
Dejiny ženskej práce

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
25.02.2021

Popis projektu
Prednáška sa bude zaoberať históriou ženskej práce, a to aj v kontexte anarchistickych myslienok. Okrem všeobecného európskeho vývoja sa osobitne zameria aj na reálie odohrávajúce sa na slovenskom území.
Mgr. Adam Šumichrast vyštudoval históriu a politológiu na FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa vývojom a fungovaním odborov v diktátorských režimoch a oblasťou labor history. Momentálne pôsobí ako interný doktorand v Historickom ústave FF MU v Brne.
Názov prímateľa
Diera do sveta

Celkový rozpočet:
8 200,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €