Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

ArtWife III.

Krátky opis
prednáška K. Smejkalovej @ArtWife festival
Fotogaléria
Názov podujatia
Budúcnosť práce

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
24.02.2021

Popis projektu
Rýchly a prevratný vývoj technológií, ktorého sme v posledných rokoch svedkami, nezostáva bez dôsledkov pre podobu našej práce - a tieto dôsledky Budú v blízkej budúcnosti zrejme ešte dramatickejšie ako doposiaľ. Zmenám je vystavený priemysel i služby a ich dopady majú vplyv jednak na to, koľko práce zostane pre človeka, ale aj ako bude vyzerať.Zásadná je v tomto ohľade otázka, Či technológie prehĺbia či zmiernia momentálne nerovnosti medzi mužmi a ženami ako na trhu práce, ale i všeobecne. Celkovo by vývoj mohl svet Zmeniť k lepšiemu, nestane tak ale automaticky: laissez-fair voľného trhu môže viesť i v oblasti zavádzania nových technologií k dalšej prekarizácii a zvyšovaniu ekonomických a politických nerovností. Je ho teda nevyhnutné treba premýšľať a ovplyvňovať s určitou víziou budúcej spoločnosti pred očami.
Kateřina Smejkalová
je publicistka a výskumníčka. Vo svojej praxi sa zaoberá najmä spoločenským dopadom technológií, budúcnosťou práce a rovnosťou žien a mužov.
Názov prímateľa
Diera do sveta

Celkový rozpočet:
8 200,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €