Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Hviezdoslavov Kubín - 64. ročník, krajské kolo súťaže detských recitačných kolektívov a divadiel poézie

Krátky opis
Podujatie je krajského charakteru - je to súťaž detských recitačných kolektívov a divadiel poézie Nitrianskeho samosprávneho kraja. Takáto súťaž sa koná v každom kraji. Hviezdoslavov Kubín je najvýznamnejšou celoštátnou postupovou súťažou v prednese detí, študentov stredných škôl a dospelých na Slovensku, kde sa konajú krajské kolá. Cieľom je spoznávať literárne hodnoty, učiť sa samostatnej tvorivej činnosti, kultivovať svoj jazykový prejav, získavať istotu pri verejnom vystupovaní.
Fotogaléria
Názov podujatia
Hviezdoslavov Kubín - 64. ročník, krajské kolo súťaže detských recitačných kolektívov a divadiel poézie. Súčasťou krajskej súťaže budú okrem detských recitačných kolektívov a divadiel poézie aj odborné semináre pod vedením odbornej poroty.

Miesto konania / kraj
Levice / Levice

Termín konania
01.01.2018 - 30.06.2018

Popis projektu

1. realizácia jednodňovej súťaže Hviezdoslavov Kubín – detské recitačné kolektívy a divadlá poézie, rozsah 10 hodín Predpokladáme, že súťaže sa zúčastní okolo šestnásť súborov. Súbory odprezentujú svoje inscenácie a odborná porota si ich pozrie. 2. v rámci súťaže prebehnú dva rozborové semináre v jednotlivých kategóriách. Rozbory prebehnú po predstaveniach a odborná porota bude s účastníkmi diskutovať o pozitívach a o prínose, o chybách, ktoré pri inscenáciách urobili. Porota povzbudí a poradí. 3. porota udelí ocenenia a postup do celoštátneho kola: porota udelí 1,2 a 3 miesto v každej kategórií. Podľa uváženia môže udeliť a j čestné uznania. 4. vyhodnotenie súťaže: Najlepšie detské recitačné kolektívy a divadlá poézie vystúpia v programe celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v Dolnom Kubíne v júni 2018.

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
2 900,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €