Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

EQO+++

Krátky opis
Cieľom projektu je pravidelná prezentačná aktivita nezávislého umenia a kultúry participujúcich profesionálnych umelcov. Zámerom je poskytnutie platformy a priestoru pre živé umenie a súčasné prejavy vizuálnej kultúry, teoretických a edukačných formátov. Poskytnutím možnosti na kreatívnu prezentáciu v priestore EQO chceme prispieť k decentralizácií umenia na Slovensku a kultúrnej inklúzií.
Fotogaléria
Názov podujatia
EQO+++

Miesto konania / kraj
Spišský Hrhov / Levoča

Termín konania
27.02.2021

Popis projektu

EQO+++

Strategický materiál 2021 – 2025

online prezentácia – 27/2/21 – sobota – 18:00

Pôvodne sme mali v pláne verejné predstavenie tohto projektu, covid nám to ale neumožňuje, tak aspoň takto dištančne.

V rámci mimoriadnej výzvy FPU sme realizovali komplexné rozvinutie identity, vizuálnej poznateľnosti a tematickej orientácie nezávislého kultúrneho priestoru EQO. Posledných 6 mesiacov prebehla digitalizácia a katalogizácia existujúceho archívu z doterajšej histórie činnosti EQO do interaktívnej podoby digitálneho materiálu určeného pre ďalšiu poznateľnosť a propagáciu (web, sociálne siete, inzercia). Dopracovali sme re-branding a rozvinutie vizuálnej identity, dotvorenie dizajn manuálu a korporátnej identity. Odborní spolupracovníci vypracovali výskumné a edukačné rozvinutie identity EQO formou odborných kritických textov rozvíjajúcich lokálny kontext súčasnej kultúry z pohľadu sociológie, histórie a umenia, ktoré budú slúžiť ako urban-mapping záznam žitej skutočnosti.

EQO ako priestor ako bytie. Ostávame účastní a súčasní. Tešíme sa na Vás naživo.

Názov prímateľa
SARAHS SK, N.O.

Celkový rozpočet:
7 000,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €