Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Jozef Sedlák: Fotografická eschatológia

Krátky opis
Fotografická výpoveď predstaviteľa konceptuálnej fotografie je zameraná na reflexie bytia a zaoberá sa otázkami posledných vecí človeka s posolstvom „vanitas vanitatum et omnia vanitas...“ v nosných tematických celkoch. V rámci cyklu výstav Profily. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kurátorka: Mgr. Lucia Benická - GUS.
Fotogaléria
Názov podujatia
Jozef Sedlák: Fotografická eschatológia

Miesto konania / kraj
Spišská Nová Ves / Spišská Nová Ves

Termín konania
22.02.2021 - 06.06.2021

Popis projektu

Výstava je tematicky zameraná na reflexie bytia a zaoberá sa otázkami posledných vecí človeka s posolstvom ‒ "vanitas vanitatum et omnia vanitas..." Vybrané cykly z oblasti výtvarnej a konceptuálnej fotografie v užšom tematickom kontexte priamo korešpondujú s filozofiou doterajšej autorovej tvorby. Fotograf Jozef Sedlák, predstaviteľ konceptuálnej a procesuálnej fotografie, je autor, ktorý vo svojej tvorbe nerieši len formálne otázky umenia, technologické či experimentálne možnosti fotografie, ale cez médium fotografie vypovedá o všeobecne platných duchovných rozmeroch človeka s ambíciou vyprovokovať ho k hľadaniu odpovedí na najhlbšie otázky o zmysle ľudského bytia, smrti, zmysle bolesti a utrpenia, osude človeka a sveta, dotýka sa problému absolútna a hraníc ľudskej existencie.

Cyklus výstav PROFILY. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Kurátorka: Mgr. Lucia Benická - GUS. Produkcia: Mgr. Lenka Králová - GUS. Grafika: Mgr. art. Ivana Babejová, ArtD. - GUS.

Názov prímateľa
Galéria umelcov Spiša

Celkový rozpočet:
3 000,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €