Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Semináre redakcie literárneho prekladu pre prekladateľov a redaktorov

Krátky opis
DoSlov pozýva na online Redakčnú sobotu pod vedením Mgr. Lujzy Urbancovej, PhD., zameranú na sociologické aspekty prekladu, konkrétne na rodový aspekt v preklade.
Fotogaléria
Názov podujatia
Má slovenčina potenciál byť rodovo neutrálna alebo vyvážená? (Seminár o sociologických aspektoch prekladu s Mgr. Lujzou Urbancovou, PhD.)

Miesto konania / kraj
Banská Bystrica / Banská Bystrica

Termín konania
27.02.2021

Popis projektu

Má slovenčina potenciál byť rodovo neutrálna alebo vyvážená?

Seminár o sociologických aspektoch prekladu s Mgr. Lujzou Urbancovou, PhD.

Názov prímateľa
o.z.DoSlov

Celkový rozpočet:
8 000,00 €

Výška podpory:
6 800,00 €