Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Za spevom a tancom

Krátky opis
Hudobno - tanečné predstavenie folklórneho súboru Vargovčan. Predstavenie tancov z nášho mesta v tradičných krojoch, taktiež piesní a melódii.
Fotogaléria
Názov podujatia
Za spevom a tancom

Miesto konania / kraj
Hanušovce nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
01.06.2019 - 31.12.2020

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu bola príprava a zorganizovanie hudobno – tanečného programu k dvadsiatemu výročiu súboru Vargovčan.

S pripraveným výročným hudobno – tanečným programom sa súbor odprezentoval viackrát na domácej scéne. Pre pandémiu COVID 19 sa ďalšie predstavenia presunuli na neurčito. Akonáhle nám to situácia dovolí, budeme pokračovať s programom Za spevom a tancom ďalej.

V ďaka projektu sa nám podarilo naplniť vedľajšie ciele, napríklad : boli zozbierané kroje, tak isto tance a piesne, ktoré sa premietli do tanečného programu, zhotovili sa mužské a ženské kroje a tanečná obuv. Realizáciou projektu sme oslovili viaceré cieľové skupiny : samotní účinkujúci (cca 70  - tanečné zložky, spevácka zložka, ľudová hudba, choreografi, pedagógovia), návštevníci a diváci našich výročných hudobno – tanečných programov ( cca 250 ľudí na 3 výročných vystúpeniach), zástupcovia samosprávy, pozvaní zástupcovia kultúrnych inštitúcii a v tak isto aj obecenstvá v rámci domácich a zahraničných vystúpení súboru v priebehu ďalších rokov. Do budúcna plánujeme rozšírenie krojových súčastí chlapcov a dievčat o ďalší odev ako sú kabáty, nohavice, lajblíky a podobne z nášho mesta Hanušovce n/T.

Názov prímateľa
Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou

Celkový rozpočet:
5 000,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €