Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Spravodajsko-publicistická a hodnotová reflexia opery, operety, klasickej hudby a baletu v internetovom časopise Opera Slovakia

Krátky opis
Hlavným cieľom Opera Slovakia, o. z., je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Prostredníctvom renomovaných autorov internetového časopisu www.operaslovakia.sk mapuje a dokumentuje jednotlivé operné, baletné a koncertné sezóny na Slovensku a venuje sa aj významným udalostiam v zahraničí. Úspechom pôsobenia časopisu je nielen erudovanie cieľovej skupiny milovníkov umenia, ale aj etablovanie nových autorov do praxe.
Fotogaléria
Názov podujatia
Opera Slovakia (www.operaslovakia.sk)

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.01.2021 - 31.12.2021

Popis projektu

Opera Slovakia (www.operaslovakia.sk), najnovšie recenzie, aktuálne domáce a zahraničné spravodajstvo, exkluzívne rozhovory a originálna publicistika

Ideovým východiskom a účelom projektu je podpora systematickej, originálnej tvorby a publikovania odborných textov, úvah, esejí, prekladov, recenzií, glos, aktualít, reportáží, videoreportáží, rozhovorov, fejtónov a ukážok nových diel z oblasti opery, operety, klasickej hudby a baletu v internetovom časopise Opera Slovakia, ktorý sa ako dôveryhodná značka s vypracovanou štruktúrou tvorby, marketingu a šírenia mediálnych výstupov, ako aj štruktúrou archivácie a dokumentaristiky považuje za významnú a rešpektovanú súčasť mediálneho prostredia pre danú oblasť (čítanosť okolo 2100 návštev denne, Facebook vyše 12 400 fanúšikov).

Od roku 2014 sa vďaka dotáciám MK SR a FPU nadviazala spolupráca s vyše 20-timi autormi – profilujúcimi osobnosťami dlhodobo pôsobiacimi v hudobnej publicistike. V konfrontácii s nimi časopis každoročne dáva príležitosť mladým autorom. Rozšírený tím autorov v roku 2021 zvýši počet spravodajských, publicistických a odborných výstupov, ktoré poslúžia na informačné a dokumentačné účely a aj ako podklady pre vedecký výskum.

V roku 2021 časopis bude reflektovať rôzne významné udalosti danej oblasti umenia, nové seriály sa zamerajú na tvorbu vzťahu k opernému umeniu, hlbšie spoznávanie umeleckej tvorby a rozšírenie diváckeho obzoru o menej známe diela a osobnosti. K slovenským operným premiéram sa plánujú edukačné série článkov. V spravodajstve sa časopis bude venovať aktuálnym domácim i zahraničným témam. Bude pokračovať formát pripomínajúci si výročia známych i pozabudnutých zosnulých umelcov slovenskej či medzinárodnej opery.

K výročiam sú v pláne samostatné články na rôzne témy. Plánujú sa ďalšie články dokumentujúce históriu opery, operety a baletu s väzbou na Slovensko od autorov – bádateľov, história opery, rozhovory so žijúcimi speváckymi legendami, články o osobnostiach baletu...) slúžiace aj ako vierohodné elektronické informačné zdroje, ktorých je nedostatok.

Aktualizácia kalendária operných osobností a udalostí autorského kolektívu časopisu Opera Slovakia rozšíri okruh námetov a inšpirácií na publicistickú tvorbu. Rýchly prienik výstupov Opera Slovakia medzi verejnosť sa dosahuje modernými on-line prostriedkami s celosvetovým záberom. Ohlas zo zahraničia svedčí, že aktivity časopisu významne prispievajú k dôstojnej prezentácii a reflexii kultúry a intelektuálneho potenciálu Slovenska vo svete. Časopis významne upevňuje kultúrne povedomie na Slovensku.

Názov prímateľa
Opera Slovakia

Celkový rozpočet:
21 060,00 €

Výška podpory:
20 000,00 €