Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Music Press

Krátky opis
Hlavným zámerom je podpora rozvoja slovenskej hudobnej publicistiky, vytvorenie podnetného prostredia pre študentov žurnalistiky, muzikológie, estetiky, dejín umenia a z odborov tlmočníctvo a prekladateľstvo. Cieľom je vytvorenie úspešne fungujúceho magazínu, stálu redakciu pracujúcu na dennej periodicite, ktorej primárnou ideou nie je prinášať informácie komerčného charakteru.
Fotogaléria
Názov podujatia
http://www.musicpress.sk

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.01.2017 - 31.12.2017

Popis projektu

Hlavným zámerom je podpora rozvoja slovenskej hudobnej publicistiky, vytvorenie podnetného prostredia pre študentov žurnalistiky, muzikológie, estetiky, dejín umenia a z odborov tlmočníctvo a prekladateľstvo. Cieľom je vytvorenie úspešne fungujúceho magazínu, stálu redakciu pracujúcu na dennej periodicite, ktorej primárnou ideou nie je prinášať informácie komerčného charakteru. Podporovať komunitné prostredie, marginalizované skupiny a dať umelcom z tohto prostredia možnosť prezentovať svoju tvorbu. Vytvoriť dynamickú publicistiku, ktorá bude nezávislá, netendenčná, odborná a pútavá. Celkovým prínosom projektu je uvedenie študentov z akademického prostredia priamo do praxe, kde môžu získať cenné kontakty, osvojiť si znalosti z redakčnej práce, prehĺbiť si písomný prejav, vyjadrovacie schopnosti, kreativitu a schopnosť pracovať s informáciami pravdivo. Za jeden kalendárny rok, ktorý má 52 týždňov, vznikne 52 článkov, 52 rozhovorov a 52 recenzií. Cielime na kriticky rozmýšľajúcu skupinu ľudí, ktorí nevnímajú hudbu pasívne a bez akéhokoľvek úsudku. Náš cieľ je dosiahnuť minimálne 10.000 odberateľov mesačne a ľudí zdieľajúcich náš obsah na sociálnych sieťach. V prípravnej fáze, ktorá bude trvať od novembra do decembra 2016, pôjde o rozšírenie redakcie o nových adeptov na pozície redaktor, editor, jazykový korektor. Od začiatku januára 2017 začne realizácia projektu, ktorý bude intenzívne prebiehať po celý kalendárny rok.

Názov prímateľa
Music Press Production s.r.o.

Celkový rozpočet:
11 950,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €