Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Milo Urban – advokáti a súdy v živote a diele

Krátky opis
Publikácia autora JUDr. Petra Kerecmana, PhD. predstavuje čitateľskej verejnosti právne motívy v diele prozaika Mila Urbana, ale aj súdne konania súvisiace s jeho osobou. Aj napriek tomu, že Milo Urban sám právnikom nebol, téma spravodlivosti a pravdy prestupuje celým jeho dielom. Autor sa nevyhýba ani pôsobeniu Mila Urbana v rokoch 1939-1945 a jeho odsúdeniu v roku 1947. Taktiež reflektuje jeho tvorbu v povojnovom období.
Fotogaléria
Názov podujatia
Súťaž o publikáciu na sociálnej sieti Facebook

Miesto konania / kraj
Dolný Kubín / Dolný Kubín

Termín konania
25.01.2021 - 31.01.2021

Popis projektu

Tesne pred Vianocami roku 2020 uzrela svetlo sveta ďalšia zaujímavá publikácia advokáta JUDr. Petra Kerecmana, PhD. s názvom Milo Urban justícia a advokáti v živote a diele. Vzhľadom k tomu, že v momentálnej situácii nie je možné robiť živú prezentáciu tejto jedinečnej knihy, rozhodli sme sa ju spropagovať prostredníctvom sociálnej siete Facebooku.

Pre milovníkov literatúry, dejín advokácie a našej histórie sme pripravili súťaž. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto správne zodpovie na jednoduchú otázku, ktorá je súčasťou PR článku k tejto jedinečnej knihe.

Po ukončení súťaže získa jeden zo zapojených ako cenu publikáciu Milo Urban justícia a advokáti v živote a diele.

Do súťaže je možné zapojiť sa na nasledovnom linku https://www.facebook.com/hviezdoslavdk/photos/a.174476989586902/1343594699341786


Názov prímateľa
Oravská muzeálna spoločnosť

Celkový rozpočet:
5 960,00 €

Výška podpory:
5 500,00 €