Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reinštalácia expozície Z dejín hasičstva na Slovensku

Krátky opis
Cieľom projektu bolo zatraktívniť expozíciu Z dejín hasičstva na Slovensku, ktorá patrí medzi nosné expozície Krajského múzea v Prešove. Prvá stála expozícia venovaná dejinám hasičstva bola zriadená v Múzeu Slovenskej republiky rád v Prešove, dnes Krajské múzeum a sprístupnená 12. októbra 1978. Vďaka Fondu na podporu umenia v závere roka 2020 bola panelová časť expozície reinštalovaná, rozšírená o nové tematické celky a fotodokumentačný materiál.
Fotogaléria
Názov podujatia
Voľný vstup do hasičskej expozície Z dejín hasičstva na Slovensku

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
18.12.2020 - 31.01.2021

Popis projektu

Panelová zostava pozostávajúca z 30 panelov bola rozšírená o nový tematický celok Sv. Florián – patrón hasičov. Je umiestnená v Krajskom múzeu v Prešove, Hlavná 90 a vo výstavnej hale  Múzea. Jedinečnosť prezentovanej problematiky je zvýraznená priliehavým výtvarno-grafickým riešením. Zreinštalovaná stála expozícia dokumentuje hlavné vývojové etapy hasičstva a požiarnej techniky nielen textovo a fotograficky, ale tiež jedinečnými trojrozmernými exponátmi. Ťažkú dobovú hasičskú techniku  umiestnenú na prízemí  výstavnej haly tvorí 40 exponátov z 19. a 20. storočia.

Obsahovým zameraním expozícia prerastá regionálny význam a celoslovenskou pôsobnosťou patrí medzi ojedinelé špecializované expozície.  Je určená dobrovoľným i profesionálnym hasičom, stredným odborným školám s príslušným technickým zameraním a generačne rôznorodej laickej verejnosti. Učí prevencii, predchádzaniu požiarom a disciplíne pri práci s ohňom.

Sprievodným podujatím projektu je voľný vstup do hasičskej expozície, ktorej súčasťou je  informačný roll up a fotostena určená na fotografovanie návštevníkov múzea. 


Názov prímateľa
Krajské múzeum v Prešove

Celkový rozpočet:
4 500,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €