Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Mladé múzy

Krátky opis
Pod hlavičkou projektu "Mladé múzy" sa divadlo Thalia Teatro zameriava na deti, mládež a mladých umelcov. Divadlo pripravuje viacero aktivít, aby predstavilo deťom a mladým proces fungovania divadla ako fenoménu na Slovensku. Divadlo chce oslovovať detské publikum, pracovať s mládežou a dávať príležitosti mladým profesionálnym umelcom. Za cieľ si kladie spoluprácu s kultúrnymi, vzdelávacími a osvetovými ustanovizňami.
Fotogaléria
Názov podujatia
Pred oponou

Miesto konania / kraj
Budča / Zvolen

Termín konania
06.11.2020

Popis projektu
Mladé múzy divadla Thalia Teatro prinášajú kultúru a umenie mladej generácii a angažujú mladé generácie ľudí.
Pred oponou je online diskusia o súčasnom publiku priamo s publikom, ktoré je možné sledovať naživo cez stream na facebookvej stránke Thalia Teatro. Záznam bude dostupný na stránke divadla dlhodobo.
Online diskusia sa uskutoční piatok 6. novembra 2020 o 19:00.
Do diskusie pozývame ľudí z obidvoch strán pomyselnej opony. Svoje názory budú prezentovať mladí prihlásení rečníci z rôznych sfér umenia i rôznych miest na Slovensku i za našimi hranicami.
Diskusia prináša možnosť diskurzu mladým kultúrnym aktivistom, umelcom a širokej verejnosti, ktorá sa ocitá v úlohe publika na rôznych kultúrnych podujatiach.

Názov prímateľa
Thalia Teatro

Celkový rozpočet:
5 377,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €