Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Coming Out (pracovný názov)

Krátky opis
Sólo poukazuje na problematiku negatívneho vzťahu spoločnosti k ľuďom s homosexuálnou orientáciou. Ukazuje nám, aký náročný je „Coming out“ vo svete futbalu. Som homosexuál a hanbím sa za to, že neskutočne zbožňujem futbal. Touto obrátenou optikou poukazujem na absurdnosť homofóbie. Je heterosexuál lepším futbalistom ako gay?
Fotogaléria
Názov podujatia
Coming Out

Miesto konania / kraj
Trnava / Trnava

Termín konania
01.07.2020 - 30.11.2020

Popis projektu

Sólo poukazuje na pretrvávajúcu problematiku negatívneho vzťahu spoločnosti k ľuďom s inou ako heterosexuálnou orientáciou. Upriamuje pozornosť na „Coming out“ vo svete futbalu. Hovorí o homofóbnej atmosfére futbalových podujatí a celkovo sveta futbalu. Pretože o športovcoch a športovkyniach sa predpokladá, že sa ich homosexuálna orientácia netýka. Táto téme je tabu. Samotný proces Coming outu je náročným a zložitým procesom sebapoznania a sebaprijatia. Prostredie okolo futbalu tento proces jednoznačne neuľahčuje. Futbalistom to ničí ich športové kariéry alebo aj životy. Dochádza k znemožneniu nadviazania dôverného vzťahu, psychickej záťaže, depresiam, úzkosti, živote v pretvárke, závislosť na drogách a alkohole, izolácia sa od prostredia. Symbolom tohto je aj Justin Fashanu, ktorý bol prvým hráčom, ktorý sa rozhodol pre coming out, no tlak spoločnosti ho následne dohnal k samovražde. Nulový počet futbalistov po coming oute len poukazuje na to ako dôležité je hovoriť o tejto téme. Ide o spomínanú homofóbiu, ktorá spôsobuje, že veľmi málo ľudí vrátane športovcov môže verejne prezentovať svoju sexuálnu orientáciu. Hráči aj kluby tvrdia, že nevidia problém s tým, že bol ich spolu/hráč gay. Obe strany sa zapájajú do kampaní, ktoré poukazujú na túto problematiku. Problém vnímajú prevažne vo fanúšikoch. V Anglickej Futbalovej Lige až 73% fanúšikov hovorí, že sa na každom zápase stretáva s homofóbnym správaním. Možno je to problém v akceptácii dvoch „rozdielnych“ strán vopred idealizovanej konkrétnej osoby. Možno je to konflikt medzi maskulínnym, ženami milovaným prototypom futbalistu a predsudkami o homosexuálnom správaní. Možno sa skôr jedná o to, že športovci sú častokrát vnímaní ako produkty alebo sú tvárami nejakých produktov. Max Clifford a Olivier Giroudsaid hovorí „ Sport world is not ready for accpetation of homosexuals as players.“ S touto ideu či problémom však pracujem z opačnej strany. Ahoj som Jozef. Som homosexuál a hanbím sa za to, že neskutočne zbožňujem futbal. Opačný uhol pohľadu alebo trasformácia tejto situácie mi prináša nové možnosti ako o tomto probléme hovoriť. Prináša to možnosť pracovať s istou mierou bizarnosti a poukázať tým na to, že aj samotný problém s homosexuálnou orientáciou futbalistu je bizarný, smiešny. 

Názov prímateľa
SKOK!

Celkový rozpočet:
3 200,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €