Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Obrady v živote človeka

Krátky opis
Metodický seminár pre členov Zboru pre občianske záležitosti. Je zameraný na získavanie nových skúseností a poznatkov pri realizácií obradov v živote človeka v obciach a mestách.
Fotogaléria
Názov podujatia
Obrady v živote človeka

Miesto konania / kraj
Hriňová / Detva

Termín konania
04.05.2017 - 05.05.2017

Popis projektu

Členom ZPOZ priblížiť a získať nové odborné poznatky a skúsenosti v praktizovaní obradov so zameraním  nielen na odbornú stránku, ale aj na to ako pripravovať obrady po formálnej stránke.

Názov prímateľa
Podpolianske osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
1 900,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €