Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2020

Krátky opis
Kurz je zameraný na prehĺbenie vedomosti o svojom pohybe a na pochopenie seba samého skrz telesnú skúsenosť. SOM(A)TANEC je o nachádzaní prirodzenosti, jasnosti a tvorivosti (nie len) v pohybe. Je o prebudení nášho "vnútorného tanečníka". Kurz vychádza z metódy Labanova Analýza Pohybu a somaticky orientovaného systému Bartenieff Fundamentals.
Fotogaléria
Názov podujatia
Som(a)tanec/Pohybový kurz na osobný rozvoj

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
12.10.2020 - 14.12.2020

Popis projektu
Vnímaj, pozoruj, skúmaj, pochop svoj pohyb a tanec.

Kurz je zameraný na prehĺbenie vedomosti o svojom pohybe a na pochopenie seba samého skrz telesnú skúsenosť.Zažijete seba samých v tvorivom pohybe. Získate väčšiu organickosť, expresivitu a koordináciu v pohybe. Podporíte svoje vnímanie, celkový osobnostný potenciál a kvalitu prežívania seba a medziľudských vzťahov.

Na tematicky zameraných stretnutiach sa budeme venovať vývinovým vzorcom pohybu. Vnímať vzťahy v našom tele, to ako sa naše telo organizuje. Pomocou základných cvičení budeme podporovať prirodzené prepojenia jednotlivých častí tela do organického celku. Skrz tematické zadania a improvizovaný pohyb budeme nachádzať súhru vnútorného prepojenia a vonkajšieho vyjadrenia. Zameriame sa aj na komunikáciu s priestorom, dynamiku pohybu, či na to to, ako sa naše telo tvaruje.

SOM(A)TANEC je o nachádzaní prirodzenosti, jasnosti a tvorivosti (nie len) v pohybe. Je o prebudení nášho "vnútorného tanečníka".

Kurz vychádza z metódy Labanova Analýza Pohybu a somaticky orientovaného systému Bartenieff Fundamentals.

Počas stretnutí budeme uplatňovať princípy a témy somatického systému, ktoré nám umožnia plne sa tešiť z pohybu a cítiť sa v pohybe totálne vedome prepojený a stelesnený: podpora dychu, uzemnenie, pohybový zámer, osobná jedinečnosť, frázovanie, stabilita-mobilita, funkcia-expresia, vonkajší-vnútorný, námaha-zotavenie.

Kurz je určený pre dospelých rôzneho veku. Ľudí, ktorí majú záujem o vedomú prácu s telom. Každé telo je jedinečné. Účastníci pristupujú k pohybovej práci podľa vlastných pohybových možností a skúseností.

TERMÍN: 12.10.-14.12./ každý pondelok v čase od 18:30 do 20:30 / spolu 10 stretnutí (šatňa a tanečná sála sú k dispozícii pre vlastnú prípravu od 18:15; spoločný začiatok o 18:30).

MIESTO: VAWA centrum Kukučínova 2, budova Bravo, 3. poschodie vľavo, Kasárne/Kulturpark, 04001 Košice

INFO A PRIHLÁŠKY:
pst.kosice@gmail.com | 0911 811 095 (Michaela Sabolová)
Miesto je potrebné rezervovať si vopred.

CENA ZA KURZ: 45 €; jednorázový vstup: 6 €
podujatie z verejných zdrojov podporil https://www.facebook.com/fondnapodporuumenia/" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: inherit;">Fond na podporu umenia

LEKTORKA:
Michaela Sabolová sa od scénického tanca dostala k súčasnému tancu a performatívnemu umeniu. Spoluzakladateľka organizácie PST-Priestor Súčasného Tanca o.z.. Absolventka bakalárskeho štúdia v odbore Liečebná pedagogika a školy Vedomého Pohybu Reny Milgrom (Praha, Česka republika). V súčasnosti je účastníčkou Certifikovaného vzdelávacieho programu Laban/Bartenieff Fundamentals studies (Berlín, Nemecko). Pri svojej práci prepája súčasný tanec s týmto somatickým systémom.

Priestor Súčasného Tanca, Košice sme iniciatíva na podporu súčasného tanečného umenia v meste Košice. Organizujeme festival súčasného tanca a nového cirkusu „Move fest Košice“. Produkujeme vlastné tanečné predstavenia. Pripravujeme pravidelné a nepravidelné odborné vzdelávacie aktivity pre tanečnú komunitu, laickú verejnosť, deti a mládež. Vytvárame tanečné projekty zamerané na inklúziu ľudí s rôznym znevýhodnením. Zapájame sa do medzinárodných projektov. V našich aktivitách je tanečne umenie aj nástrojom, prostredníctvom ktorého sa účastníci učia vnímať, tvoriť, komunikovať a byť tolerantní. Dlhodobým cieľom nášho občianskeho združenia je dostať súčasný tanec do bežného života človeka, nech návšteva tanečného predstavenia je tak prirodzená ako návšteva
kina:)

facebook event: https://www.facebook.com/fondnapodporuumenia/" class="_63eo" lesslabel="Zobraziť menej" morelabel="Zobraziť viac" href="https://www.facebook.com/fondnapodporuumenia/" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; background: rgb(255, 255, 255); border-top: 1px solid rgb(235, 237, 240); display: block; padding: 12px 0px; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Zobraziť menej

Názov prímateľa
PST- Priestor Súčasného Tanca o.z.

Celkový rozpočet:
9 150,00 €

Výška podpory:
7 690,00 €